Foto: Thomas Johansson

Kapacitet i järnvägstrafiken - KAJT


Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT) etablerades i januari 2013. Det är ett samarbete mellan Trafikverket, forskarutförare och näringsliv för att skapa långsiktighet och säkerställa forskningens bidrag till skapandet av morgondagens järnvägstrafik.


Branschprogrammet syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.


På denna hemsida finner du mer information om det arbete KAJT utför och du kan även ta del av material ifrån våra träffar och rapporter. Läs gärna årsrapporten och KAJT projektkatalog.


KAJT Höstseminarium 2019

KAJT Höstseminarium 2019 kommer att hållas 21 november. Mer info och anmälan här.


KAJT Projektkatalog 2019

Nyfiken på projekten? Du hittar KAJT Projektkatalog 2019 här!


KAJT-dagarna i Borlänge/Dala-Storsund 2019

Du hittar presentationerna från KAJT-dagarna 2019 här!


RailNorrköping2019

17-20 juni 2019 arrangerar flera KAJT-parter, med Linköpings universitet i spetsen, konferensen RailNorrköping2019, en konferens med fokus i linje med KAJTs inriktning. Mer information hittar du på konferenshemsidan: www.railnorrkoping2019.org. Hoppas vi möts där! Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org    Telefon: +46 (0) 705 709 992