Bilder: Trafikverket

Forskningsprojekt

KAJTs interaktiva projektkarta

Utforska KAJTs pågående projekt genom att föra musen över "projektkartan" nedan, och klicka för att få men information!

KAJT Forskningsprogram
Internationell samverkan och Shift2Rail

ARCC CO2REOPT Plasa TRANS-FORM In2Rail Fr8Hub Impact-2
Kärnområden
Strategisk kapacitetsplanering

Elasticitet TOMSAM KAIN CO2REOPT Stapla-f
Taktisk kapacitetsplanering

EPLUS TTK TT-JOB FlexÅter StratSim Mist Reläet SamEff Plasa TRANS-FORM Fr8Hub Impact-2 GraPro Bada-f UHF RIT
Operativ kapacitetsplanering

UFTB DIALOG AvHastGods In2Rail ARCC Utspridd Blixten Incident ERTMS
Breddområden
Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan
TOMSAM TT-JOB SamEff
Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet
ARCC
Planering av transportnätverk, fordon och personal
CO2REOPT
Underhåll och trafik
Elasticitet EPLUS Stapla-f UHF Bada-f
Digitalisering och automation i tågplaneprocess och operativ drift
FlexÅter Plasa UFTB
Trafikinformation
DIALOG
Hantering av större störningar
Incident Blixten
Uppföljning och återkoppling
TTK Mist AvHastGods Utspridd

Nedan listas både pågående och avslutade projekt inom KAJT. Mer information om projekten hittar du i KAJTs projektkatalog.

Pågående projekt

 

 

Projektnamn

Utförare

Projektledare

Flexibel Omplanering av Tåglägen i drift (FLOAT)

Blekinge Tekniska Högskola

Johanna Törnquist Krasemann

Bankapacitet och kostnadselasticitet för underhåll

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Kungliga Tekniska Högskolan

Kristofer Odolinski

Förbättrad tomflödesallokering i samgods med hänsyn till angiven

kapacitet – förstudie (TOMSAM)

Sweco, RISE SICS

Henrik Edwards

Samhällsekonomiskt effektiv fördelning av järnvägskapacitet (SamEff)

RISE SICS

Martin Aronsson

Flexibilitet och återställningsförmåga som tidtabellsmått (FlexÅter)

Kungliga Tekniska Högskolan

Markus Bohlin

Realiserbara och ändamålsenliga tidtabeller: från plan till drift (RELÄT)

Linköpings Universitet

Johanna Törnquist Krasemann

Effektiv planering av järnvägsunderhåll – servicefönster

Linköpings Universitet

Martin Joborn

Tidtabellskvalitet (TTK)

Linköpings Universitet, RISE SICS

Anders Peterson

Transporttillgänglighet – tillgänglighetsnyckeltal för järnvägsnät och banunderhåll (TT-JOB)

RISE SICS

Martin Aronsson

Utvärdering av tidtabellsstrategier m.H.A. simulering

Kungliga Tekniska Högskolan

Markus Bohlin

Avvikande hastighet på godståg

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Ragnar Hedström

Utvärdering av förändringar i tågtrafikledningens beslutsfattande (UFTB)

Uppsala Universitet

Anders Jansson

DIALOG

Uppsala Universitet

Anders Jansson

Mindre störningar i tågtrafiken (MIST)

Lunds Universitet

Lena Hiselius

In2rail, Intelligent Mobility Management

RISE SICS

Martin Joborn

Capacity4Rail, SP3 operations

Linköpings Universitet

Anders Peterson

Coordination of core european supply chains using optimization (CO2REOPT)

RISE SICS

Markus Bohlin

Automatic Rail Cargo Consortium (ARCC)

RISE SICS, Linköpings Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan

Martin Joborn

Smart Planning and Safety for a safer and more robust European railway sector (Plasa)

Kungliga Tekniska Högskolan

Markus Bohlin

TRANS-FORM

Blekinge Tekniska Högskola, Linköpings Universitet

Johanna Törnquist-Krasemann

Avslutade projekt

 

 

Projektnamn

Utförare

Projektledare

Förstudie utformning av rangerkonfiguration i prognostiserad

vagnslasttrafik 2020–2040 (PRAGGE/PRAGGE2)

RISE SICS

Martin Aronsson

Robusta Tidtabeller För Järnvägstrafik + (RTJ+)

Linköpings Universitet

Anders Peterson

Framtidens Leveranstågplaneprocess (FLTP)

RISE SICS

Martin Aronsson

Optimering och tidtabelläggning

Statens Väg och Transportforskningsinstitut , RISE SICS, Blekinge Tekniksa Högskola

Jan-Eric Nilsson

Beslutsstöd och automation av tågtrafikstyrning - BAOT

Uppsala Universitet

 

Bengt Sandblad

Metoder att mäta och utvärdera stora trafikavbrott i persontrafik på järnväg

Kungliga Tekniska Högskolan

Oskar Fröidh

Tidtabellägning med hjälp av simulering

Kungliga Tekniska Högskolan

Bo-Lennart Nelldal, Oskar Fröidh

Spridningseffekter av störningshändelser i tågtrafiken

(SPRIDA)

RISE SICS

Martin Joborn

Överbelastad infrastruktur - Var går gränsen?

Kungliga Tekniska Högskolan

Bo-Lennart Nelldal, Oskar Fröidh

Kapacitetsanalys i ett nätverksperspektiv

Kungliga Tekniska Högskolan

Oskar Fröidh

Framtida operativa tågtrafiksystemet - FOT

Uppsala Universitet

Bengt Sandblad

Effektsamband för underhåll av järnväg

Kungliga Tekniska Högskolan

Oskar Fröidh

Trafikinformation lägesbild

Uppsala Universitet

Bengt Sandblad

Uppföljning och prediktion - UoP

Blekinge Tekniska Högskola, SICS Swedish ICT

Johanna Törnquist Krasemann

Punktlighet genom målpunktsstyrning - PUMPS

SICS Swedish ICT, (Transrail Sweden AB)

Martin Joborn

Klimat på spåret - KLIPS

SICS Swedish ICT

Martin Aronsson

Tidtabellsoptimering för malmtrafikens expansion - TOMTE

SICS Swedish ICT

Martin Joborn

Tågplan 2015 Lean Marakasen

SICS Swedish ICT

Martin Aronsson

Optimal networks for train integration management across Europe - ONTIME

Uppsala Universitet

Bengt Sandblad

Förstudie uppföljning, kapacitetsplanering, simulering och trafikstyrning - FUKS

Blekinge Tekniska Högskola (SICS Swedish ICT, Linköpings Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala Universitet)

Johanna Törnquist Krasemann

Samhällsekonomiska prioriteringskriterier vid tåglägestilldelning - SPIT

SICS Swedish ICT

Martin Aronsson

Robusta tidtabeller för järnvägstrafik

Linköpings Universitet

Johanna Törnquist Krasemann

Godstrafik på järnvägen

Linköpings Universitet

Johanna Törnquist Krasemann

Strategisk Fol-agenda

Linköpings Universitet

Martin Joborn

Beräkningsstöd för planering och resursallokering på rangerbangårdar - RANPLAN

SICS Swedish ICT

Markus Bohlin

Kvalitet hos operativ information

SICS Swedish ICT

Anders Holst

Framtida effektiv trafikstyrning

Uppsala Universitet

Bengt Sandblad

Effektiv operativ omplanering av tåglägen vid driftsstörningar - EOT

Blekinge Tekniska Högskola

Johanna Törnquist Krasemann

Förseningar, driftstörningar och kapacitetutnyttjande

Statens Väg och Transportforskningsinstitut

Jan-Eric Nilsson

Förseningar, driftstörningar och kapacitetutnyttjande - fortsättning

Statens Väg och Transportforskningsinstitut

Jan-Eric Nilsson

Förstudie åtgärder, effekter, marknad och strategiska beslut, infrastruktur och trafikering

Statens Väg och Transportforskningsinstitut (Kungliga Tekniska Högskolan, SICS Swedish ICT)

Jan-Eric Nilsson

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org Telefon: +46 (0) 705 709 992