Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT höstseminarium 15 november 2016

Under det här öppna seminariumet, med branchprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken - KAJT, informerades det om aktuella projekt och framtida satsningar inom området.

 

Tid: Den 15 november kl. 9:30-16:00

Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

Deltagande är kostnadsfritt men anmälan krävs.

 

Program:

 

Inledning

 

Del 1: Störningar och punktlighet

 

Stora trafikavbrott och förseningar i vid Sveriges järnvägar och dess effekter, Bo-Lennart Nelldal, KTH

 

På gång i TTT, Elisabet Spross, Trafikverket

 

Godstågs gångtid i relation till tidtabell, Mats Gummesson, Trafikverket

 

Att mäta störningar och deras spridning, Martin Joborn, Zohreh Ranjbar, SICS Swedish ICT

 

 

Del 2: Kapacitetsplanering och tidtabelläggning

 

Utvärdering av tidtabeller med fokus på de resande, Markus Bohlin, KTH

 

Bättre kapacitet - Införande av nya metoder och system för tågplanering, Jan Gilbertsson, Trafikverket

 

Trafikverket Fol-behov inom området tågplanering och samverkan med KAJT, Magnus Wahlborg, Kennet Håkansson, Trafikverket

 

Tidtabellkanalen - En produktionsresurs, Bertil Hellgren, SJ AB

 

Utvärdering av planeringsstrategier under tidtabellprocessen, Fahimeh Khoshniyat, Linköpings universitet

 

Enlarging the network horizon: Methods for scaling up optimizing timetabling, Sara Gestrelius, SICS Swedish ICT

 

 

 

 

 

 

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org Telefon: +46 (0) 705 709 992