Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT Höstseminarie 2017!

 

Under KAJT Höstseminarium presenterades aktuella projekt och framtida satsningar inom området.

 

Tid: 15 november kl 09:30-15:45

Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan, Stockholm

 

Shift2Rail och EU-projekt

KAJT-Shift2Rail översikt - Magnus Wahlborg, Trafikverket

ARCC - Att samordna linjen och rangerbangården - Sara Gestrelius, Martin Joborn, RISE SICS, Behzad Kordnejad, KTH

PLASA Smartplanning. Micro- och macrosimulering av Södra stambanan - Jennifer Warg, Markus Bohlin, KTH

 

Metoder och forskningsplaner

Optimering och simulering: Hur fungerar det och vad är skillnaden? - Anders Peterson, LiU, Andreas Tapani, VTI

JBS - Järnvägsbranschens samverkansforum - Kent Johansson, JBS

JBS forsknings- och innovationsagenda järnväg - Staffan Håkansson, Swedtrain

 

Underhåll, trafikefterfrågan och prioritering

TPÅ-processen, Trafikverkets arbete med banarbetsplanering på lång sikt - Lars Brunsson, Joel Sultan, Trafikverket

Transporttillgänglighet - Att sätta produkten i fokus - Martin Aronsson, RISE SICS

Dynamisk prissättning av spårkapacitet - Victoria Svedberg, RISE SICS

 

Punktlighet och kvalitet

Tillsammans för Tåg i Tid - Punktlighet och punktlighetsarbete VSB - Cornelis Harders, MTR

Tillsammans för Tåg i Tid - Från beskrivning av punktlighet till effektanalyser - Anders Wigren, Mats Gummesson,Trafikverket

Uppföljning punktlighet Värmlandsbanan - Emma Solinen, Jan Sköld, Trafikverket

 

 

 

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org Telefon: +46 (0) 705 709 992