Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT-dagarna, april 2017

Under KAJT-dagarna, 25-26 april, träffas KAJTs forskarparter och partnerföretag i Borlänge för att dela med sig av insikter och diskutera var KAJT står och vart det är på väg. Både pågående och kommande projekt diskuteras. KAJT-dagarna 2017 startade med ett öppet seminarium på Trafikverket i Borlänge, KAJT-deltagare spenderade sedan en halvdag på Dala-Storsund.

Öppet seminarium med branchprogrammet KAJT

 

Tid: Den 25 april kl.13.00 – 16.40

Plats: Pylonen, Trafikverket, Borlänge

 

Agenda:

 

Introduktion - Om KAJT, Martin Joborn, Linköpings Universitet och RISE SICS

 

Beräkningsstöd för trafikledning vid avvikelser i tågtrafiken: Resultat från projektet FLOAT, Johanna Törnquist Krasemann, Blekinge Tekniska Högskola

 

Tågtrafikledning och lokförare i DIALOG: Pågående fältstudier och preliminära resultat, Rebecca Andreasson och Anders Jansson, Uppsala Universitet

 

Forskningsbehov och strategier inom Operativ styrning och MTO, Anna Maria Östlund, Trafikverket och Jörgen Frohm, Trafikverket

 

Forskningsbehov utifrån NTL, Simon Tschirner, Uppsala Universitet

 

KAJT Foi resultat 2016, process och Trafikverket Foi behov, Magnus Wahlborg, Trafikverket

 

Mindre störningar i tågtrafiken, Carl-William Palmqvist, Lunds Universitet

 

Trafikledning för C-DAS, Eco-Cruise och ATO - forskningsbehov, Per Leander, Transrail

 

Dynamisk prissättning av spårkapacitet, Victoria Svedberg, Martin Aronsson och Martin Joborn, RISE SICS

 

Servicefönster - användning i Australien och hur resursbegränsningar påverkar utformningen, Tomas Lidén, Linköping Universitet

 

 

KAJT-dag 26 april

 

Tid: 25 april kl 13:00 - 26 april kl 13:15

Plats: Pylonen, Trafikverket, Borlänge och Dala-Storsund, Borlänge.

 

Inledning, Martin Joborn, RISE SICS

 

UFTB, Anders Jansson, Uppsala Universitet

 

FlexÅter, Johan Högdahl, Markus Bohlin och Oskar Fröidh, KTH

 

Avvikande hastighet godståg, Ragnar Hedström, VTI

 

Capacity4Rail, Anders Peterson, Linköping Universitet och Magnus Wahlborg, Trafikverket

 

In2Rail, Martin Joborn, RISE SICS

 

JBS, Sofia Lundberg

 

Projektintroduktioner för nya projekt:

 

Bankapacitet och kostnadselasticitet för underhåll

Realiserbara och Ändamålsenliga Tidtabeller: Från plan till drift (RELÄT)

Tidtabellskvalitet (TTK)

Transporttillgänglighet - tillgänglighetsnyckeltal för järnväg och banunderhåll (TT-JOB)

MTO2 - PERKAPITA och MPK

Coordination of core European supply chains using optimization (CO2REOPT)

Automatic rail cargo consortium (ARCC)

Plasa - Smartplanning

 

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org Telefon: +46 (0) 705 709 992