Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT-dagarna, april 2018

Under KAJT-dagarna, 16-17 april, träffas KAJTs forskarparter och partnerföretag i Borlänge för att dela med sig av insikter och diskutera var KAJT står och vart det är på väg. Både pågående och kommande projekt diskuteras. KAJT-dagarna 2018 startade med ett öppet seminarium på Trafikverket i Borlänge, KAJT-deltagare spenderade sedan en halvdag på Dala-Storsund. Nedan hittar du presentationer från KAJT-dagarna 2018.

Öppet seminarium med branchprogrammet KAJT

 

Tid: Den 16 april kl.13.00 – 16.50

Plats: Pylonen, Trafikverket, Borlänge

 

Agenda:

 

Introduktion - om KAJT: Martin Joborn, Linköping Universitet och RISE SICS, Magnus Wahlborg, Trafikverket

 

Det nya trafikprogrammet för Stockholm pendeltåg – viktiga driftserfarenheter: Olov Lindefeldt, MTR Nordic

 

Förarstödsystem i Sverige och standardisering av kommunikation (Projekt SFERA): Niklas Biedermann, Trafikverket

 

Har en tidtabells robusthet avgörande betydelse för tågtrafikens punktlighet? (Relät): Fahimeh, Khoshniyat, LiU

 

Tog prioritering på Malmbanen, optimeret beslutningsstøtte (CO2REOPT): Lukas Bach, SINTEF, Oddvar Kloster, SINTEF, Markus Bohlin, RISE SICS

 

Coordination of core european supply chains using optimization (CO2REOPT): Markus Bohlin, RISE SICS

 

Samordnad planering av tidtabell, lok och vagnar för LKAB (CO2REOPT): Martin Joborn, RISE SICS

 

KAJT Foi-resultat 2017 och Foi-behov 2018: Magnus Wahlborg, Lars Brunsson, Jörgen Frohm, Trafikverket

 

Svensk vagnslastproduktion – möjligheter och utmaningar: Jonatan Gjerdrum, Green Cargo

 

Interaktion bangård och linje: kort nulägesbeskrivning och vision (ARCC): Sara Gestrelius, RISE SICS

 

KAJT-dag 17 april

 

Tid: 16 april kl 13:00 - 17 april kl 13:15

Plats: Pylonen, Trafikverket, Borlänge och Dala-Storsund, Borlänge.

 

Introduktion: Martin Joborn, Linköping Universitet och RISE SICS, Magnus Wahlborg, Trafikverket

 

Projektpresentationer:

 

Mist: Carl-William Palmqvist, LU

 

Trans-form: Sai Prashanth Josyula, BTH

 

FlexÅter: Johan Högdahl, KTH

 

Nystartade projekt:

 

Utformning av servicefönster för varierande trafik- och underhållssituationer: Tomas Lidén, Lars Brunsson

 

Banarbeten processer och datatillgång: Lena Hiselius, Lars Brunsson

 

Strategisk anläggningsplanering: Tomas Lidén, Irfan Kaya, Per Köhler

 

Fr8Hub: Markus Bohlin, Anders Peterson, Magnus Wahlborg

 

Grafiska prognostidtabeller: Sara Gestrelius, Magnus Backman

 

Reservkapacitet i tågplaneprocessen: Martin Aronsson, Victoria Svedberg, Stefan Persson

 

Kapacitet i nätverk: Jennifer Warg/NN/Magnus Wahlborg

 

Blixten förstudie: Omid Gholami, Johanna Törnquist-Krasemann, Göran Erskérs

 

X2Rail2: Chris Patten, Anna-Maria Östlund

 

Utspridd: Martin Joborn, Mats Gummesson

 

Förstudie tågsimulering och ERTMS: Birgitta Thorslund, Tomas Rosberg, Magnus Wahlborg, Per Köhler

 

Impact-2: Martin Kjellin, Martin Joborn, Magnus Wahlborg

 

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org Telefon: +46 (0) 705 709 992