Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT Höstseminarie 2018!

 

KAJT Höstseminarium 2018 är öppet för alla och under dagen presenteras aktuella projekt och framtida satsningar inom området.

 

Tid: 22 november kl 09:30-15:45

Plats: Vid Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm

 

Anmäl ditt deltagande här! Lunch ingår. Anmälan senast 9 november.

Preliminärt program:

 

Information och kommunikation i den operativa tågtrafiken: Systemperspektiv och data från fältstudier

Anders Arweström Jansson, Uppsala Universitet

 

Mindre störningar i den Japanska tågtrafiken

Carl-William Palmquist, Lunds tekniska högskola

 

Merförseningar, förseningsbidrag och drömmen om 95% punktlighet

Martin Joborn, Zohreh Ranjbar, RISE Research Institutes of Sweden

 

Strategisk anläggningsplanering - förstudie om växlar och stationsutformning

Tomas Lidén, Irfan Caner Kaya, Linköpings universitet

 

Tågsimulering och ERTMS

Birgitta Thorslund, Tomas Rosberg, Anders Lindström VTI

 

Samhällsekonomi och kapacitetstilldelning - sammanfattning och framåtblickande

Martin Aronsson, RISE Research Institutes of Sweden

 

Samplanering av servicefönster och tågtrafik - forskningsresultat, fallstudie för övre Norrland och fortsättning

Tomas Lidén, Linköpings universitet

 

Strategier och regler för banarbetsanpassning på dubbelspår

Magnus Backman, Emma Solinen, Trafikverket

 

Processer och beslutsunderlag vid banarbeten- en förstudie

Mikael Thorsén, Lena Hiselius, Lunds tekniska högskola

 

Tidtabeller och trafikplanering i Train-Tango

Per Leander, Transrail

 

Digitalisering hos SJ - beslutsstöd för lokförare och SJ:s trafikledning

Daniel Hamrén, Christoffer Andersson, SJ AB

 

KAJT nuläge och framtidsfrågor

Magnus Wahlborg, TrafikverketLunch ingår.

 

 

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org Telefon: +46 (0) 705 709 992