Bilder: Trafikverket

Forskning

Målsättningen med forskningen som bedrivs inom KAJT är:

  • Nya processer och innovationer
  • Forskningsresultat förankrade i branschen
  • En ledande forsknings- och innovationsmiljö inom EU
  • Användbara forskningsresultat som kan tillämpas av Trafikverket, operatörer eller entreprenörer för att förbättra järnvägen
  • Hög kvalitet på forskningsresultet


På undersidorna till denna sida finns mer information om inriktningen för forskningen respektive de projekt som bedrivs.


KAJT projektkatalog och årsrapport


Läs mer om KAJT i Projektkatalog och Årsrapport och Projektresultat