Bilder: Trafikverket

Forskningsprojekt

KAJTs interaktiva projektkarta

Utforska KAJTs pågående projekt genom att föra musen över "projektkartan" nedan, och klicka för att få men information!

KAJT Forskningsprogram
Internationell samverkan och Shift2Rail

Plasa2 Fr8Hub Impact-2 Fr8Rail2 WP3 Fr8Rail2 WP4 Fr8Rail3
Kärnområden
Strategisk kapacitetsplanering

Körbar BANKER SATT Fr8Hub RIT-H DeDe FlexÅter Plasa2
Taktisk kapacitetsplanering

MIMA KRUT TTK Plasa2 Impact-2 FlexÅter ERTMS UHF SJOT Fr8Rail3 Fr8Hub RIT-H Fr8Rail2 WP3
Operativ kapacitetsplanering

Fr8Rail2 WP3 Ståndpunkt TESTER Fr8Rail2 WP4 Blixten2 FelOp FTTS2 Fr8Hub
Breddområden
Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan

DeDe RIT-H
Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet

Fr8Hub Fr8Rail3 Fr8Rail2 WP3
Planering av transportnätverk, fordon och personal

SJOT
Underhåll och trafik

SATT BANKER UHF Tid för underhållsåtgärder i spåret Bandat Fr8Rail3
Människan, digitalisering och automation

F-Auto FTTS2 FelOp
Trafikinformation och störningshantering

Blixten2 Fr8Rail2 WP4 FTTS2
Signal- och trafikstyrningssystem

TESTER ERTMS Körbar
Uppföljning och återkoppling

Nypunkt2.0 Ståndpunkt Mist2 TTK

Nedan listas både pågående och avslutade projekt inom KAJT. Mer information om projekten hittar du i KAJTs projektkatalog.

Pågående projekt Projekt

Akronym

Utförare

Kontaktpersoner

Område

Period

Doktorand

Se KAJT projektkatalog

Detaljeringsnivåer i tidtabellsplanering: mikro och makro 

MIMA

RISE

Sara Gestelius, sara.gestrelius@ri.se

Magnus Backman, magnus.backman@trafikverket.se

Taktisk kapacitetsplanering 

2020-2021

2020-03-31

Konstruktionsregler för en robust tågplan 

KRUT

TrV, LiU

Emma Solinen, emma.solinen@trafikverket.se

Taktisk kapacitetsplanering 

2019-2021

Emma Solinen 

(LiU) 

2020-03-31

Tidtabellskvalitet

TTK

LiU, RISE

Anders Peterson, anders.peterson@itn.liu.se

Hans Dahlberg, hans.dahlberg@trafikverket.se 

Taktisk kapacitetsplanering 

2017-2020

Sara Gestrelius 

(LiU) 

2020-03-31

Smart Planning and Safety for a safer and more robust European railway sector 

Plasa II

KTH, LU

Oskar Fröidh, oskar.froidh@kth.se

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

Taktisk kapacitetsplanering 

2018-2020

Ingrid Johansson (KTH) 

2020-03-31

Indicator monitoring for a new railway paradigm in seamlessly integrated cross modal transport chains – Phase 2  

Impact-2 WP7

RISE

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

Taktisk kapacitetsplanering 

2017-2021

2020-03-31

Flexibilitet och återställningsförmåga som tidtabellsmått  

FlexÅter

KTH

Markus Bohlin, mbohl@kth.se

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

Taktisk kapacitetsplanering 

2016-2020

Johan Högdahl (KTH) 

2020-03-31

Digitalization and Automation of Freight Rail  

Fr8Rail II WP3 

RISE, KTH, LiU, VTI, BTH, LU

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

Operativ kapacitetsplanering 

2018-2021

Ingrid Johansson (KTH) 

2020-03-31

Förseningarnas påverkan på efterfrågan av tågresor – en tidserieanalys  

DeDe

KTH

Per Näsman, per.nasman@abe.kth.se

Soli-Liu Viking, soli-liu.viking@trafikverket.se

Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan 

2020-2021

2020-03-31

Reservkapacitet i tågplaneprocessen - Huvudstudie  

RIT

RISE

Martin Aronsson, martin.aronsson@ri.se

Stefan Persson, stefan.persson@trafikverket.se

Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan 

2019-2022

2020-03-31

Real time network management and simulation of increasing speed for freight trains  

Fr8Hub WP3

KTH, LiU

Behzdad Kordnejad, behzad.kordnejad@abe.kth.se 

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet 

2017-2020

Niloofar Minbashi(KTH) 

2020-03-31

Smart, data-based assets and efficient rail freight operation  

Fr8Rail III WP2 

RISE, KTH, LiU, VTI

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet 

2019-2022

2020-03-31

SJ - Optimering och Tidtabeller 

SJOT

RISE

Martin Aronsson, martin.aronsson@ri.se

Planering av transportnätverk, fordon och personal 

2019-2020

2020-03-31

Samplanering av trafikpåverkande åtgärder och trafikflöden, modellstudie  

SATT

VTI, RISE

Tomas Lidén, tomas.liden@vti.se

Joel Sultan, joel.sultan@trafikverket.se

Underhåll och trafik 

2020-2021

2020-03-31

Bankapacitet och kostnadselasticitet för reinvesteringar  

BANKER

VTI

Kristofer Odolinski, kristofer.odolinski@vti.se 

Pär-Erik Westin, par-erik.westin@trafikverket.se

Underhåll och trafik 

2019-2020

2020-03-31

Utformning av servicefönster för varierande trafik- och underhållssituationer  

UHF

LiU

Tomas Lidén, tomas.liden@liu.se

Lars Brunsson, lars.brunsson@trafikverket.se

Underhåll och trafik 

2019-2020

2020-03-31

Tid för underhållsåtgärder i spåret 

VTI

Ragnar Hedström, ragnar.hedstrom@vti.se

Joel Sultan, joel.sultan@trafikverket.se

Underhåll och trafik 

2019-2020

2020-03-31

Banarbetsprocess och datatillgång  

BANDAT

LU

Lena Hiselius, lena.hiselius@tft.lth.se

Rose-Marie Renberg, rose-marie.renberg@trafikverket.se

Underhåll och trafik 

2019-2021

Daria Ivina (LU) 

2020-03-31

Följsam Automation  

F-Auto

UU

Magnus Bång, magnus.bang@liu.se

Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se

Människan, digitalisering och automation 

2018-2020, 2021-2022

2020-03-31

Socioteknisk systemdesign av framtidens tågtrafiksystem  

FTTS2

UU

Anders Arweström Jansson, anders.arwestrom.jansson@it.uu.se 

Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se

Människan, digitalisering och automation 

2019-2021

2020-03-31

Grundorsaker till mänskliga felhandlingar vid operativ tågtrafikledning  

FelOp

VTI

Gunilla Björklund, gunilla.bjorklund@vti.se

Människan, digitalisering och automation 

2018-2020

2020-03-31

Beslutstöd för trafikledare: approximativa och exakta optimerande metoder  

BLIXTEN2

BTH

Johanna Törnquist Krasemann, johanna.tornquist.krasemann@bth.se 

Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se

Trafikinformation och störningshantering 

2020-2022

Sai Prashanth Josyula (BTH) 

2020-03-31

Digitalization and Automation of Freight Rail  

Fr8Rail II WP4 

RISE

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se

Anders Ekmark, anders.ekmark@trafikverket.se

Trafikinformation och störningshantering 

2018-2020

2020-03-31

Testplattform med simulatorer för effektiv och trafiksäker driftsättning av ERTMS  

TESTER

VTI

Niklas Olsson, niklas.olsson@vti.se

Helena Tilander, helena.tilander@trafikverket.se

Signal- och trafikstyrningssystem 

2019-2021

Niklas Olsson (LTU) 

2020-03-31

ERTMS och tågsimulering 

VTI

Tomas Rosberg, tomas.rosberg@vti.se

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

Signal- och trafikstyrningssystem 

2019-2022

Tomas Rosberg (KTH) 

2020-03-31

Körbarhetsanalyser med hjälp av tågsimulator  

Körbar

VTI

Birgitta Thorslund, birgitta.thorslund@vti.se

Signal- och trafikstyrningssystem 

2019-2022

Thiago Cavalcanti (LiU) 

2020-03-31

Nyckeltal för punktlighet på järnväg – del 2  

Nypunkt 2.0

VTI, LU

Ida Kristoffersson, ida.kristoffersson@vti.se

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

Uppföljning och återkoppling 

2019-2021

2020-03-31

Störningars påverkan och samband med punktligheten  

Ståndpunkt

RISE

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se

Uppföljning och återkoppling 

2020-2021

2020-03-31

Mindre Störningar i Tågtrafiken, del 2  

Mist2

LU

Lena Hiselius, lena.hiselius@tft.lth.se

Hans Dahlberg, hans.dahlberg@trafikverket.se

Uppföljning och återkoppling 

2019-2022

2020-03-31

Avslutade projektProjekt

Akronym

Utförare

Kontaktpersoner

Period

Doktorand

Se KAJT Projektkatalog

Kapacitet i nätverk  


KAIN

KTH

Jennifer Warg, jennifer.warg@abe.kth.se

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

2017-2019

Jennifer Warg, Ingrid Johansson (KTH) 

2020-03-31

Strategisk anläggningsplanering för balansering av underhåll och tågtrafik  

STAPLA

LiU 

Tomas Lidén, tomas.liden@liu.se

Per Köhler, per.kohler@trafikverket.se

2019

2020-03-31

Grafiska prognostidtabeller 

GraPro

RISE 

Sara Gestrelius, sara.gestrelius@ri.se

Magnus Backman, magnus.backman@trafikverket.se

2018-2019

2020-03-31

DIALOG 


UU

Anders Arweström Jansson, anders.jansson@it.uu.se 

Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se

2018-2019

Rebecca Cort (UU) 

2020-03-31

Transporttillgänglighet – tillgänglighetsnyckeltal för järnvägsnät och banunderhåll  

TT-JOB 

RISE

Martin Aronsson, martin.aronsson@ri.se

Lars Brunsson, 

lars.brunsson@trafikverket.se

2017-2019

2020-03-31

Automatic Rail Cargo Consortium 

ARCC WP 2-3 

RISE, KTH, LiU 

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

2016-2019

2020-03-31

Utvärdering av förändringar i tågtrafikledningens beslutsfattande  

UFTB, UFTB II 

UU 

Anders Arweström Jansson, anders.jansson@it.uu.se 

Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se

2014-2017, 2017-2018

Anton Axelsson (UU) 

2020-03-31

GridRail 

UU

Anders Arweström Jansson, anders.jansson@it.uu.se 

Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se

2018-2019

2020-03-31

Automatiserad tågtrafikledning - förstudie 

UU

Anders Arweström Jansson, anders.jansson@it.uu.se 

Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se

2018-2019

2020-03-31

Förstudie: Beslutstöd för trafikledare: approximativa och exakta optimerande metoder  

BLIXTEN

BTH

Johanna Törnquist Krasemann, 

johanna.tornquist.krasemann@bth.se 

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2018-2019

Sai Prashanth Josyula (BTH) 

2020-03-31

TRANS-FORM: Det svenska delprojektet 

TRANS-FORM * 

BTH

Johanna Törnquist Krasemann, 

johanna.tornquist.krasemann@bth.se 

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2016-2019

Sai Prashanth Josyula (BTH) 

2020-03-31

Mindre Störningar i Tågtrafiken  

Mist

LU

Lena Hiselius, lena.hiselius@tft.lth.se

Kenneth Håkansson, kenneth.hakansson@trafikverket.se

2016-2019

Carl-William Palmqvist (LU) 

2020-03-31

Utveckling av spridningsmått för störningar och deras påverkan på punktlighet  

Utspridd 

RISE

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se

Mats Gummesson, mats.gummesson@trafikverket.se 

2018-2019

2020-03-31

Nyckeltal för punktlighet på järnväg  

Nypunkt 

VTI

Ida Kristoffersson, ida.kristoffersson@vti.se 

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

2018-2019

2020-03-31

Strategisk anläggningsplanering för balansering av underhåll och tågtrafik – förstudie

STAPLA-F

LiU

Tomas Liden, 

tomas.liden@liu.se 

Pär Köhler

par.kohler@trafikverket.se  

2018

2019-03-31  

Samhällsekonomiskt effektiv fördelning av järnvägskapacitet 

SamEff

RISE

Martin Aronsson, 

martin.aronsson@ri.se  

Hans Dahlberg, 

hans.dahlberg@trafikverket.se  

2015-2018

2019-03-31 

Smart Planning and Safety for a safer and more robust European railway sector 

Plasa

KTH

Oscar Fröidh,  

oskar.froidh@abe.kth.se 

Magnus Wahlborg,  

Magnus.wahlborg@trafikverket.se  

2016-2018

2019-03-31 

Realiserbara och Ändamålsenliga Tidtabeller

RELÄET

LiU

Johanna Törnquist Krasemann, 

johanna.tornquist.krasemann@bth.se  

Kristina Eriksson,   

kristina.eriksson@trafikverket.se   

2016-2018

2019-03-31 

Bankapacitet och kostnadselasticitet för underhåll  


VTI

Kristofer Odolinski, kristofer.odolinski@vti.se  

Pär-Erik Westin, 

par-erik.westin@trafikverket.se

2017-2018

2019-03-31 

Effektiv planering av järnvägsunderhåll – servicefönster

EPLUS

LiU

Martin Joborn

martin.joborn@liu.se  

Lars Brunsson, 

lars.brunsson@trafikverket.se  

2013-2018

2019-03-31 

Banarbeten – processer och datatillgång 

Bada-f

LU

Lena Hiselius, 

lena.hiselius@tft.lth.se  

Rose-Marie Renberg

rose-marie.renberg@trafikverket.se  

2018

2019-03-31 

Avvikande hastighet på godståg  

VTI

Ragnar Hedström, 

ragnar.hedstrom@vti.se  

Elisabet Spross,   

elisabet.spross@trafikverket.se   

2016-2018

2019-03-31 

Coordination of core European supply chains using Optimization   

CO2REOPT

RISE

Markus Bohlin, 

markus.bohlin@ri.se  

Fredrik Lundström, 

Fredrik.lundstrom@trafikverket.se  

2016-2018

2019-03-31 

Intelligent Mobility Management 

In2Rail 

RISE

Martin Joborn, 

martin.joborn@ri.se  

Magnus Wahlborg, 

magnus.wahlborg@trafikverket.se  

2015-2018

2019-03-31

Förstudie tågsimulering och ERTMS  

VTI

Birgitta Thorslund, birgitta.thorslund@vti.se  

Magnus Wahlborg, 

magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2018

2019-03-31

Flexibel omplanering av tåglägen vid driftstörningar 

FLOAT

BTH

Johanna Törnquist Krasemann  

Johanna.tornquist.krasemann@bth.se   

Peter Hammarberg  

peter.hammarberg@trafikverket.se 

2013-2017

2018-03-31

Förbättrad tomflödesallokering i Samgods med hänsyn till angiven kapacitet – förstudie

TOMSAM

Sweco, RISE

Henrik Edwards  

Henrik.edwards@sweco.se 

Petter Wikström 

Petter.wikstrom@trafikverket.se  

2017

2018-03-31

Increasing Capacity 4 Rail networks through enhanced infrastructure and optimised operations 

Capacity4Rail

LiU

Anders Peterson  

Anders-peterson@itn.liu.se

Magnus Wahlborg, 

magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2013-2017

2018-03-31

Utvärdering av tidtabellsstrategier  

KTH

Markus Bohlin  

mbohl@kth.se 

Magnus Wahlborg, 

magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2012-2017

2018-03-31

Förstudie utformning av rangerkonfiguration i prognostiserad  
vagnslasttrafik 2020–2040 

PRAGGE/PRAGGE2

RISE

Martin Aronsson  

martin.aronsson@ri.se 

Mats Åkerfeldt,  

mats.akerfeldt@trafikverket.se 

2015-2016

2017-03-31

Robusta Tidtabeller För Järnvägstrafik + 

RTJ+

LiU

Anders Peterson  

anders.peterson@itn.liu.se 

Magdalena Grimm  

magdalena.grimm@trafikverket.se 

2013-2016

2017-03-31

Framtidens Leveranstågplaneprocess  

FLTP

RISE

Martin Aronsson  

martin.aronsson@ri.se 

Hans Dahlberg  

hans.dahlberg@trafikverket.se 

2014-2016

2017-03-31

Optimering och tidtabelläggning  

VTI, RISE, BTH

Jan-Eric Nilsson  

jan-eric.nilsson@vti.se 

Hans Dahlberg  

hans.dahlberg@trafikverket.se 

2014-2016

2017-03-31

Beslutsstöd och automation av tågtrafikstyrning 

BAOT

UU

Bengt Sandblad  

bengt.Sandblad@it.uu.se 

Peter Hammarberg  

peter.hammarberg@trafikverket.se 

2013-2015

2017-03-31

Metoder att mäta och utvärdera stora trafikavbrott i  
persontrafik på järnväg  

KTH

Bo-Lennart Nelldal   

bo-lennart.nelldal@abe.kth.se,  

Elisabet Spross  

elisabet.spross@trafikverket.se 

2015-2016

2017-03-31

Spridningseffekter av störningshändelser i tågtrafiken  

SPRIDA

RISE

Martin Joborn  

martin.joborn@ri.se 

Elisabet Spross  

elisabet.spross@trafikverket.se 

2016

2017-03-31

Tidtabelläggning med hjälp av simulering  

KTH

Bo-Lennart Nelldal   

bo-lennart.nelldal@abe.kth.se,  

Magnus Wahlborg  

magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2010-2015

2016-03-31  

Överbelastad infrastruktur - var går gränsen?  

KTH

Bo-Lennart Nelldal   

bo-lennart.nelldal@abe.kth.se,  

Magnus Wahlborg  

magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2010-2015

2016-03-31  

Kapacitetsanalys i ett nätverksperspektiv  

KTH

Oskar Fröidh  

oskar.froidh@abe.kth.se 

Kristina Eriksson  

kristina.eriksson@trafikverket.se 

2014-2015

2016-03-31  

Framtida operativa tågtrafiksystemet  

FOT

UU

Bengt Sandblad  

bengt.Sandblad@it.uu.se 

Robin Edlund  

robin.edlund@trafikverket.se 

2013-2015

2016-03-31

Effektsamband för underhåll av järnväg  

KTH

Oskar Fröidh  

oskar.froidh@abe.kth.se 

Clas-Göran Rydén  

clas-goran.ryden@trafikverket.se 

2015

2016-03-31

Trafikinformation lägesbild  

UU

Bengt Sandblad  

bengt.Sandblad@it.uu.se 

Kent Olsson  

kent.olsson@trafikverket.se 

2014-2015

2016-03-31

Uppföljning och prediktion 

UoP

BTH, RISE

Johanna Törnquist Krasemann,

johanna.tornquist.krasemann@bth.se 

Magnus Wahlborg, 

magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2014-2015

2016-03-31

Punktlighet genom målpunktsstyrning  

PUMPS

RISE (Transrail Sweden AB)

Martin Joborn  

martin.joborn@ri.se 

Tomas Arvidsson  

tomas.arvidsson@trafikverket.se 

2013-2014

2016-03-31  

Klimat på spåret 

KLIPS

RISE

Martin Aronsson  

martin.aronsson@ri.se 

Mats Åkerfeldt  

mats.akerfeldt@trafikverket.se 

2013-2014

2016-03-31  

Tidtabellsoptimering för malmtrafikens expansion 

TOMTE

RISE

Martin Joborn

martin.joborn@ri.se 

Dick Carlsson,  

dick.carlsson@lkab.se 

2014

2016-03-31  

Tågplan 2015 Lean Marakasen  

RISE

Martin Aronsson  

martin.aronsson@ri.se 

Hans Dahlberg  

hans.dahlberg@trafikverket.se 

2012-2014

2016-03-31  

Optimal networks for train integration management across Europe 

ONTIME

UU

Bengt Sandblad  

bengt.Sandblad@it.uu.se 

Magnus Wahlborg  

magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2013-2014

2016-03-31  

Förstudie uppföljning, kapacitetsplanering, simulering och trafikstyrning  

FUKS

BTH, LiU, RISE, UU, KTH

Johanna Törnquist Krasemann  

johanna.tornquist.krasemann@bth.se 

Magnus Wahlborg  

magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2013-2014

2016-03-31  

Samhällsekonomiska prioriteringskriterier vid tåglägestilldelning  

SPIT

RISE

Martin Aronsson  

martin.aronsson@ri.se.se 

Hans Dahlberg  

hans.dahlberg@trafikverket.se 

2013-2014

2016-03-31  

Beräkningsstöd för planering och resursallokering på rangerbangårdar  

RANPLAN

RISE

Markus Bohlin  

markus.bohlin@ri.se 

Hans Dahlberg  

hans.dahlberg@trafikverket.se 

2012-2013

2016-03-31  

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org    Telefon: +46 (0) 705 709 992