Bilder: SJ Pressarkiv

Äldre konferenser och seminarier

KAJTs samarbetspartners träffas regelbundet för att presentera framsteg och diskutera problemställningar. Här kan du hitta mer information om träffarna och presentationer ifrån seminarierna.Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org    Telefon: +46 (0) 705 709 992