Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT Höstseminarium 2019!


Under KAJT Höstseminarium 2019 presenterades aktuella projekt och framtida satsningar inom området.


Ta gärna del av presentationer från dagen:


Om KAJT, vad händer och aktuella frågor

Martin Joborn, RISE och Linköings universitet, Magnus Wahlborg, Trafikverket


X2Rail 2 Traffic Management

Anna Maria Östlund, Trafikverket


Nationell utrullning av digital graf och TTT-pilot med C-DAS
Peter Olsson, Jerry Onmalm, Trafikverket


Grundorsaker till mänskliga felhandlingar vid operativ tågtrafikledning
(Kontakta författarna för att ta del av presentationsmaterial)

Gunilla Björklund, Jan Andersson, VTI


ERTMS och tågsimulering - ATC, kapacitet och förarbeteende
Tomas Rosberg, VTI


StationsCDM: Ökad punktlighet och resenärsnöjdhet genom koncept för digital samverkan
Sandra Haraldsson, Mathias Karlsson, RISE


Ad-hoc förändringar av godstrafik - demonstration från Fr8Hub
Johan Högdahl, KTH


Departure delay analysis for Malmö and Hallsberg shunting yards
Niloofar Minbashi, KTH


Vad är tidtabellskvalitét?
Sara Gestrelius, RISE


Utformning av servicefönster i Bergslagen med hjälp av optimering
Tomas Lidén, VTI, Lars Brunsson, Trafikverket


Tidig planering av disptider för underhållsåtgärder
Ragnar Hedström, VTIBranschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org    Telefon: +46 (0) 705 709 992