Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT Höstseminarium 2020!


Välkommen till KAJT Höstseminarium 2020! Under seminariumet kommer ni få ta del av aktuella projekt och framtida satsningar inom området.


Tid: Den 25 november kl. 13.00 – 16:45
Plats: Skype
Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan krävs.


På grund av rådande omständigheter kommer årets seminarium genomföras digitalt. Skype-länk skickas till samtliga anmälda efter sista anmälningsdag. 


Anmäl ditt deltagande här!


Preliminärt program: 


13:00 Inledning

Martin Joborn, Linköping Universitet & RISE Research Institutes of Sweden


13:10 TTR ny kapacitetstilldelningsprocess - Första spadtagen tas nu!

Per-Åke Wärn, Trafikverket


13:30 Tidtabellskvalitet - några svar och fler frågor

Sara Gestrelius, RISE Research Institutes of Sweden


13:50 Servicefönster för minimal trafikpåverkan i Stockholmsområdet: modellförbättringar och resultat

Tomas Lidén, LiU/VTI, Lars Brunsson, Trafikverket


14:10 Paus


14:25 Nypunkt 2.0 Indikatorer för ökad punktlighet i pendeltågstrafiken

Ida Kristofferson, VTI


14:45 Nyttjande av Covid kunskaper på järnvägssystemet för punktlighet

Andreas Lindvall, Anders Wigren, Trafikverket


15:05 Testplattform med simulatorer för effektiv och trafiksäker driftsättning av ERTMS.

Niklas Olsson, VTI, Helena Tilander, Trafikverket


15:25 Paus


15:40 Järnvägssimulatorn – Verklighetstrogen simulering som stöd till planering, test och utbildning

Oscar Jansson, Trafikverket


16:00 Demonstrator för ”advanced real time network managment” – en vision

Martin Joborn, RISE, Birgitta Thorslund, VTI


16:20 KAJT, FoI-samverkan och Transforming Rail

Magnus Wahlborg, Trafikverket


16:40 Slut

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org    Telefon: +46 (0) 705 709 992