Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT-dagarna, april 2020

Välkommen till ett öppet seminarium med KAJT den 23 april kl.13.00 – 17:00 där vi informerar om aktuella projekt och framtida satsningar inom området.


På grund av rådande omständigheter med COVID-19 kommer årets seminarium hållas via Skype. 


Anmäl din medverkan här!


Öppet seminarium med branchprogrammet KAJT


Tid: 23 april kl 13.00 – 17:00

Plats: Skype


Preliminärt program


13:00 Introduktion – om KAJT

Martin Joborn, Linköping Universitet


13:10 ”Vi gör det tillsammans”. Samarbetet mellan trafikledare och lokförare ur ett systemperspektiv

Rebecca Cort, Uppsala Universitet


13:30 ATO arbete i Shift2Rail specifikation och demonstration om självkörande tåg

Örjan Jonsson, Trafikverket


13:50 TTT demonstration connected das Digital graf och Infotracker

Peter Olsson, Trafikverket, Morgan Lindström, RailIT


14:10 Paus


14:25 KAJT Foi behov Trafikverket och resultat 2019

Magnus Wahlborg, Jörgen Frohm och Lars Brunsson, Trafikverket


14:50 Forskning och pågående aktiviteter om ökad punktlighet

Carl-William Palmqvist, Lund Universitet


15:10 The effect of short-notice changes in the trackwork plan on the train traffic

Daria Ivina, Lunds Universitet


15:30 Paus


15:45 Nya metoder för kapacitetsanalys av stationer och linjer

Ingrid Johansson, KTH


16:05 Grafiska prognostidtabeller

Sara Gestrelius, RISE, Magnus Backman, Trafikverket


16:25 Tidiga och sena godståg från MGB – orsak och verkan

Martin Joborn, Zohreh Ranjbar, RISE


16:45 Avslut

Intern KAJT-dag 24 april - Inställd


På grund av rådande omständigheter ställer vi tyvärr in den interna KAJT-dagen.KAJT Styrelse och Programråd


22 april kl 13:00-15:00 via Skype


Möte om Transforming Rail och Framtida järnvägsforskning.KAJT Programråd


23 april kl 08:30-11:30 via Skype


Ordinarie programrådsmöte samt genomgång av parters projektidéer i KAJT-processen


Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org    Telefon: +46 (0) 705 709 992