Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT Vårseminarium 2021

Välkommen till ett öppet seminarium med branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT), där vi informerar om aktuella projekt och framtida satsningar inom området.

Tid: Den 21 april 2021 kl.13.00 – 17:00
Plats: Skype


På grund av rådande omständigheter kommer årets seminarium hållas via Skype. Skype-länk skickas till samtliga anmälda efter sista anmälningsdag.


Anmäl din medverkan här


Program

13:00

Inledning och om KAJT

Martin Joborn, Linköpings universitet & RISE, Magnus Wahlborg, Trafikverket

 

13:10                       

Resenärsperspektiv på punktlighet utifrån några europeiska exempel

Emil Frodlund, talesperson Resenärsforum

 

13:30                       

Hur påverkar förseningarna efterfrågan på persontrafik - en tidsserieanalys

Bo-Lennart Nelldal, KTH

 

13:50                       

Orsaker till opunktlighet: kritiska händelser och småförseningar

Martin Joborn, Zohreh Ranjbar, RISE

 

14:10                       

Trafikverket foi resultat, foi behov och Europe Rail

Magnus Wahlborg och Jörgen Frohm, Trafikverket

 

14:30                       

Paus

 

14:45                       

Jernbanesektoren i Norge og Jernbanedirektoratets rolle i arbeidet med tilbudsutvikling og kapasitetsfaget

Christian Knittler, Jernbanedirektoratet

 

15:05                       

Datadelning för operativ bangårdsplanering - CDM och YCS

Sara Gestrelius, Eddie Olsson, RISE

 

15:25                       

Operativt beslutsstöd i realtid - pilot C-DAS

Morgan Lindström, RailIT, Therese Angel, Trafikverket

 

15:45                       

Paus

 

16:00                       

ERTMS påverkan på Körbarhet och uppmärksamhet Ådalsbanan, samt förstudie Automatic train operation (ATO) i Sverige

Tomas Rosberg, VTI, Emil Jansson, KTH

 

16:20                       

Korttidsanpassad långtidsplanering - Metoder för reservkapacitetsbehovet

Martin Aronsson, RISE, Stefan Persson, Trafikverket

 

16:40                       

Modifiering av tidtabeller med Timo och M2

Carl-Henrik Häll, LiU, Martin Kjellin, RISE

 

17:00                       

Slut