Foto: Thomas Johansson

Kapacitet i järnvägstrafiken - KAJT

 

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT) etablerades i januari 2013. Det är ett samarbete mellan Trafikverket, forskarutförare och näringsliv för att skapa långsiktighet och säkerställa forskningens bidrag till skapandet av morgondagens järnvägstrafik.

 

Branschprogrammet syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.

 

På denna hemsida finner du mer information om det arbete KAJT utför och du kan även ta del av material ifrån våra träffar och rapporter. Läs gärna årsrapporten och KAJT projektkatalog.

 

KAJT Projektkatalog 2018

Nyfiken på projekten? Du hittar KAJT Projektkatalog 2018 här!

 

KAJT-dagarna i Borlänge/Dala-Storsund

Du hittar presentationerna från årets KAJT-dagar här!

 

Två nya partnerföretag!

Vi hälsar MTR Nordic och Sweco Society varmt välkomna till KAJT.

 

KAJT Årsrapport 2017

Nu finns KAJT Årsrapport 2017! Du hittar den här.

 

Finalist i Struktons innovationstävling!

KAJT var en av finalisterna i Struktons nyinstiftade innovationstävling. Priset har kommit till för att stimulera innovativ utveckling i järnvägsbranschen, läs mer om tävlingen här.

 

Motiveringen till finalistplatsen lyder:

"Ett branschprogram vars forskning har höga ambitioner för svensk järnväg, och som ställer och dessutom besvarar frågor som är av yttersta vikt för vårt järnvägssystems framtid och fortsatta utveckling. Med projektet Digital tågplan så presenterar KAJT en lösning på Sveriges logistikpussel som ger goda effekter i många led."

 

Stort grattis till alla involverade i KAJT till finalistplatsen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAJT Höstseminarium 2017

Under KAJT Höstseminarium presenterades aktuella projekt och framtida satsningar inom området. Du hittar dagens presentationer här.

 

Best paper

Konferensbidraget Towards a comprehensive model for track allocation and roll-time scheduling at marshalling yards av Sara Gestrelius, Martin Aronsson, Martin Joborn och Markus Bohlin, RISE SICS, blev utvalt som ett av de tio bästa bidragen till konferensen RailLille2017. Grattis!

 

RailNorrköping2019

En för KAJT mycket relevant konferens - 8th International conference on Railway Operations Modelling and Analysis - kommer att hållas i Norrköping i juni 2019. Vi gratulerar KTS-gruppen vid Linköpings universitet och den svenska delegationen för att ha tagit hem den till Sverige i konkurrens med Beijing.

 

KAJT Projektkatalog

Vi har tagit fram en sammanställning med översiktlig information om alla KAJTs pågående projekt. Du hittar projektkatalogen här.

 

KAJT Årsrapport 2016

Nu finns KAJT Årsrapport 2016 uppe! Läs den gärna för att veta mer om KAJT, du hittar den här.

 

KAJT-dagarna 2017

KAJT-dagarna 2017 var 25-26 april. Samtliga presentationer från KAJT-dagarna hittar du här.

 

 

 

 

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org Telefon: +46 (0) 705 709 992