Bilder: Trafikverket

Partnerföretag

Samverkan med järnvägsbranschen är viktig för KAJT. Partnerföretag inom KAJT får tillgång till ett starkt nätverk med både forskningsparter med stor kompetens samt med andra partnerföretag. Partnerföretagen har insyn i forskningen som bedrivs inom branschprogrammet och har därmed också möjlighet att påverka den.


Konferenserna som hålls inom KAJT är öppna för alla anslutna forskningsparter och partnerföretag.


Företag kan ansluta sig till programmet som partnerföretag på två nivåer beroende på vilken insats och engagemang företaget vill ha i KAJT.


KAJT har i dagsläget sju partnerföretag:

- LKAB

- SJ AB

- Transrail Sweden AB

- Green Cargo

- Sweco Society

- MTR Nordic


SJ AB medverkar även i KAJT´s styrelse.


För mer information om hur man ansluter sig som partnerföretag, vänd dig till Programkoordinator Martin Joborn.


Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org    Telefon: +46 (0) 705 709 992