Foto: Thomas Johansson

Kapacitet i järnvägstrafiken - KAJT


Forskningsprogrammet Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT) etablerades i januari 2013. Det är ett samarbete mellan Trafikverket, forskarutförare och näringsliv för att skapa långsiktighet och säkerställa forskningens bidrag till skapandet av morgondagens järnvägstrafik.


Forskningsprogrammet syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Forskningsprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.


På denna hemsida finner du mer information om det arbete KAJT utför och du kan även ta del av material ifrån våra träffar och rapporter. Läs gärna Årsrapport och Projektresultat  och Projektkatalog.


Senaste nyheterna: 


Implementation och tillämpning av forskningsresultat

KAJT har gjort en genomlysning av förutsättningarna för att gå från forskningsresultat till implementation i järnvägsbranschen. Vissa typer av resultat är enklare att implementera, andra är komplexare. När forskningsresultat ska implementeras finns ett flertal aspekter att beakta för att en implementation ska komma till stånd. I denna presentation beskrivs KAJTs syn på detta.


KAJT Vårseminarium 2024, 14 maj

Den 14 maj anordnade KAJT ett seminarium för att presentera pågående projekt och framtida satsningar. Ta del av presentationer från dagen här! 


KAJT Projektkatalog

Nu finns årets projektkatalog publicerad! Läs gärna mer om KAJT och projekten här!


Daria Ivina disputation 20 mars, 2024

Daria Ivina försvarar sin doktorsavhandling "Efficiency of the Trackwork Scheduling Process in Sweden" den 20 mars klockan 09:00 i Sal V:A i V-huset på John Ericssons väg 1, LTH, Lund. Anmäl dig genom att skicka ett mail till Petra Malmquist (petra.malmguist@miljo.lth.se) innan 29 februari.


Ruben Alaric Kuipers disputation 15 mars, 2024

Ruben Alaric Kuipers försvarar sin doktorsavhandling "Dwell time delays for commuter trains" den 15 mars klockan 10:00 i Sal V:A i V-huset på John Ericssons väg 1, LTH, Lund. Anmäl dig genom att skicka ett mail till Petra Malmquist (petra.malmguist@miljo.lth.se) innan 29 februari. 


KAJT Höstseminarium 27 november 2023

Den 27 november anordnade KAJT ett öppet seminarium för alla som ville ta del av aktuella projekt och framtida satsningar inom området. Missade du? Ta del av presentationerna från dagen här!


Resultatkonferens för programmet Excellens järnväg 24 oktober

Den 24 oktober hade Linköpings universitet och Trafikverket en resultatkonferens för programmet Excellens järnväg.

Missade du konferensen eller vill fördjupa dig i materialet som presenterades? Ta gärna del av presentationerna från dagen här!


Niloofar Minbashi disputation 15 juni

Niloofar Minbashi försvarar sin doktorsavhandling "Application of Predictive Analytics for Shunting Yard Delays" den 15 juni klockan 13:00 i Kollegiesalen på Brinellvägen 8, Stockholm. Du hittar abstract, zoom-länk och mer information här!


BTH söker doktorand

BTH söker en doktorand i systemteknik med fokus på utveckling av självlärande beslutstödjande system för effektiv resursanvändning och planering. Intresserad? Läs mer och sök här!


KAJT Vårseminarium 15 maj 2023 i samband med 10-årsjubileet

Den 15 maj annordnade KAJT ett vårseminarium om aktuella och framtidiga satsningar inom området samtidigt som vi firade KAJT:s 10-års jubileum. Missade du? Ta del av presentationerna från dagen här!Foto: Thomas Johansson

Kapacitet i järnvägstrafiken - KAJT


Forskningsprogrammet Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT) etablerades i januari 2013. Det är ett samarbete mellan Trafikverket, forskarutförare och näringsliv för att skapa långsiktighet och säkerställa forskningens bidrag till skapandet av morgondagens järnvägstrafik.


Forskningsprogrammet syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Forskningsprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.


På denna hemsida finner du mer information om det arbete KAJT utför och du kan även ta del av material ifrån våra träffar och rapporter. Läs gärna Årsrapport och Projektresultat  och Projektkatalog.


Senaste nyheterna: 


Implementation och tillämpning av forskningsresultat


Forskningens resultat kan vara av många olika former, allt från en fördjupad fortsättningsansökan, nyvunnen kunskap till nya system och organisationsförändringar. Vissa typer av resultat är enklare att implementera, andra är komplexare. När forskningsresultat ska implementeras finns ett flertal aspekter att beakta för att en implementation ska komma till stånd. I denna presentation beskrivs KAJTs syn på detta.KAJT Vårseminarium 2024, 14 maj

Den 14 maj anordnade KAJT ett seminarium för att presentera pågående projekt och framtida satsningar. Ta del av presentationer från dagen här! 


KAJT Projektkatalog

Nu finns årets projektkatalog publicerad! Läs gärna mer om KAJT och projekten här!


Daria Ivina disputation 20 mars, 2024

Daria Ivina försvarar sin doktorsavhandling "Efficiency of the Trackwork Scheduling Process in Sweden" den 20 mars klockan 09:00 i Sal V:A i V-huset på John Ericssons väg 1, LTH, Lund. Anmäl dig genom att skicka ett mail till Petra Malmquist (petra.malmguist@miljo.lth.se) innan 29 februari.


Ruben Alaric Kuipers disputation 15 mars, 2024

Ruben Alaric Kuipers försvarar sin doktorsavhandling "Dwell time delays for commuter trains" den 15 mars klockan 10:00 i Sal V:A i V-huset på John Ericssons väg 1, LTH, Lund. Anmäl dig genom att skicka ett mail till Petra Malmquist (petra.malmguist@miljo.lth.se) innan 29 februari. 


KAJT Höstseminarium 27 november 2023

Den 27 november anordnade KAJT ett öppet seminarium för alla som ville ta del av aktuella projekt och framtida satsningar inom området. Missade du? Ta del av presentationerna från dagen här!


Resultatkonferens för programmet Excellens järnväg 24 oktober

Den 24 oktober hade Linköpings universitet och Trafikverket en resultatkonferens för programmet Excellens järnväg.

Missade du konferensen eller vill fördjupa dig i materialet som presenterades? Ta gärna del av presentationerna från dagen här!


Niloofar Minbashi disputation 15 juni

Niloofar Minbashi försvarar sin doktorsavhandling "Application of Predictive Analytics for Shunting Yard Delays" den 15 juni klockan 13:00 i Kollegiesalen på Brinellvägen 8, Stockholm. Du hittar abstract, zoom-länk och mer information här!


BTH söker doktorand

BTH söker en doktorand i systemteknik med fokus på utveckling av självlärande beslutstödjande system för effektiv resursanvändning och planering. Intresserad? Läs mer och sök här!


KAJT Vårseminarium 15 maj 2023 i samband med 10-årsjubileet

Den 15 maj annordnade KAJT ett vårseminarium om aktuella och framtidiga satsningar inom området samtidigt som vi firade KAJT:s 10-års jubileum. Missade du? Ta del av presentationerna från dagen här!