Foto: Thomas Johansson

Kapacitet i järnvägstrafiken - KAJT


Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT) etablerades i januari 2013. Det är ett samarbete mellan Trafikverket, forskarutförare och näringsliv för att skapa långsiktighet och säkerställa forskningens bidrag till skapandet av morgondagens järnvägstrafik.


Branschprogrammet syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.


På denna hemsida finner du mer information om det arbete KAJT utför och du kan även ta del av material ifrån våra träffar och rapporter. Läs gärna Årsrapport och Projektresultat  och Projektkatalog.


KAJT Höstseminarium 23 november

Den 23 november annordnade KAJT ett öppet seminarium för alla som ville ta del av aktuella projekt och framtida satsningar inom området. Missade du seminariet? Ta del av presentationerna från dagen här!


Rebecca Corts disputation 10 december

Välkommen till Rebecca Corts disputation 10 december klockan 10:15 i Häggsalen (sal 10132) på Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet.

Titel: "Getting Work Done: The Significance of the Human in Complex Socio-Technical Systems"

Mer information och länk till disputationen kommer senare.  


Sai Prashanth Josyulas disputation 20 september

Välkommen till Sais disputation 20 september klockan 10:15. 

Titel: “Parallel algorithms for solving the train timetable rescheduling problem”

Mer information och länk till seminariet hittar du här!


Tomas Rosbergs licentiatseminarium 11 juni

Välkommen till Tomas licentiatseminarium 11 juni klockan 14:00-16:00.

Titel: "Evaluation of Train Driving with Lineside ATP and ERTMS Signaling"

Anslut direkt till seminariet här!


Ingrid Johansson disputation 10 juni

Välkommen till Ingrids disputation 10 juni klockan 14:00. 

Titel: "Simulation Studies for Improved Efficiency in Road and Rail Freight Transports”

Anslut direkt till seminariet här!


KAJT Vårseminarium 21 april

Den 21 april höll KAJT ett öppet seminarium om aktuella projekt och framtida satsningar via Skype där över 150 personer var anmälda! Missade du? Ingen fara, ta del av presentationerna från dagen här!


KAJT Projektkatalog 

Nu finns årets projektkatalog publicerad! Läs gärna mer om KAJT och projekten här


Niloofar Minbashi licentiat seminarium

Välkommen till Niloofars licentiat seminarium 30 november kl 15:00-17:00. Seminariet sker via Zoom och du behöver inte anmäla dig innan. Anslut direkt till seminariet här!


KAJT Höstseminarium 25 november 

Den 25 november genomfördes KAJT Höstseminarium. Du hittar presentationerna från dagen här!


LiU söker forskare

Linköpings universitet söker forskare till till nya projekt som kommer att drivas tillsammans med VTI, RISE och Trafikverket. Forskare kan vara doktorand eller redan mer forskningsmeriterad person. Se här för mer information. 


Johan Högdahl licentiat

KAJT gratulerar Johan Högdahl vid KTH som la fram sin licentiatavhandling 4 december! Grattis och bra jobbat!!

Se även här.


Carl-William Palmqvist disputerade

KAJT gratulerar Carl-William Palmqvist vid Lunds universitet som disputerade 8 november! Grattis och bra jobbat!!

Se även här och här.