Foto: Thomas Johansson

Kapacitet i järnvägstrafiken - KAJT


Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT) etablerades i januari 2013. Det är ett samarbete mellan Trafikverket, forskarutförare och näringsliv för att skapa långsiktighet och säkerställa forskningens bidrag till skapandet av morgondagens järnvägstrafik.


Branschprogrammet syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.


På denna hemsida finner du mer information om det arbete KAJT utför och du kan även ta del av material ifrån våra träffar och rapporter. Läs gärna årsrapport och projektkatalog.


KAJT Vårseminarium 21 april

Den 21 april bjuder KAJT in till ett öppet seminarium online. Ta del av agenda och anmäl dig här!


Niloofar Minbashi licentiat seminarium

Välkommen till Niloofars licentiat seminarium 30 november kl 15:00-17:00. Seminariet sker via Zoom och du behöver inte anmäla dig innan. Anslut direkt till seminariet här!


KAJT Höstseminarium 25 november 

Den 25 november genomfördes KAJT Höstseminarium. Du hittar presentationerna från dagen här!


LiU söker forskare

Linköpings universitet söker forskare till till nya projekt som kommer att drivas tillsammans med VTI, RISE och Trafikverket. Forskare kan vara doktorand eller redan mer forskningsmeriterad person. Se här för mer information. 


KAJT-dagar 2020

Den 23 april höll KAJT ett öppet seminarium om aktuella projekt och framtida satsningar via Skype där över 180 personer var anmälda! Missade du? Ingen fara, ta del av presentationerna från dagen här!


Johan Högdahl licentiat

KAJT gratulerar Johan Högdahl vid KTH som la fram sin licentiatavhandling 4 december! Grattis och bra jobbat!!

Se även här.


Carl-William Palmqvist disputerade

KAJT gratulerar Carl-William Palmqvist vid Lunds universitet som disputerade 8 november! Grattis och bra jobbat!!

Se även här och här.