Foto: Thomas Johansson

Kapacitet i järnvägstrafiken - KAJT


Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT) etablerades i januari 2013. Det är ett samarbete mellan Trafikverket, forskarutförare och näringsliv för att skapa långsiktighet och säkerställa forskningens bidrag till skapandet av morgondagens järnvägstrafik.


Branschprogrammet syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.


På denna hemsida finner du mer information om det arbete KAJT utför och du kan även ta del av material ifrån våra träffar och rapporter. Läs gärna Årsrapport och Projektresultat  och Projektkatalog.


KAJT Vårseminarium 21 april

Den 21 april höll KAJT ett öppet seminarium om aktuella projekt och framtida satsningar via Skype där över 150 personer var anmälda! Missade du? Ingen fara, ta del av presentationerna från dagen här!


KAJT Projektkatalog 

Nu finns årets projektkatalog publicerad! Läs gärna mer om KAJT och projekten här


Ingrid Johansson disputerar 10 juni

Ingrid Johansson disputerar torsdagen den 10e juni kl 14:00 med preliminär titel "Simulation studies of more efficient road and rail freight transports"


Niloofar Minbashi licentiat seminarium

Välkommen till Niloofars licentiat seminarium 30 november kl 15:00-17:00. Seminariet sker via Zoom och du behöver inte anmäla dig innan. Anslut direkt till seminariet här!


KAJT Höstseminarium 25 november 

Den 25 november genomfördes KAJT Höstseminarium. Du hittar presentationerna från dagen här!


LiU söker forskare

Linköpings universitet söker forskare till till nya projekt som kommer att drivas tillsammans med VTI, RISE och Trafikverket. Forskare kan vara doktorand eller redan mer forskningsmeriterad person. Se här för mer information. 


Johan Högdahl licentiat

KAJT gratulerar Johan Högdahl vid KTH som la fram sin licentiatavhandling 4 december! Grattis och bra jobbat!!

Se även här.


Carl-William Palmqvist disputerade

KAJT gratulerar Carl-William Palmqvist vid Lunds universitet som disputerade 8 november! Grattis och bra jobbat!!

Se även här och här.