Foto: Thomas Johansson

Kapacitet i järnvägstrafiken - KAJT


Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT) etablerades i januari 2013. Det är ett samarbete mellan Trafikverket, forskarutförare och näringsliv för att skapa långsiktighet och säkerställa forskningens bidrag till skapandet av morgondagens järnvägstrafik.


Branschprogrammet syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.


På denna hemsida finner du mer information om det arbete KAJT utför och du kan även ta del av material ifrån våra träffar och rapporter. Läs gärna Årsrapport och Projektresultat  och Projektkatalog.


Resultatkonferens för programmet Excellens järnväg 24 oktober

Linköpings universitet och Trafikverket bjuder in till resultatkonferens för programmet Excellens järnväg.

Konferensen är i Norrköping 2023-10-24 kl 13-17. Läs mer och anmäl dig här!


Niloofar Minbashi disputation 15 juni

Niloofar Minbashi försvarar sin doktorsavhandling "Application of Predictive Analytics for Shunting Yard Delays" den 15 juni klockan 13:00 i Kollegiesalen på Brinellvägen 8, Stockholm. Du hittar abstract, zoom-länk och mer information här!


BTH söker doktorand

BTH söker en doktorand i systemteknik med fokus på utveckling av självlärande beslutstödjande system för effektiv resursanvändning och planering. Intresserad? Läs mer och sök här!


KAJT Vårseminarium 15 maj 2023 i samband med 10-årsjubileet

Den 15 maj annordnade KAJT ett vårseminarium om aktuella och framtidiga satsningar inom området samtidigt som vi firade KAJT:s 10-års jubileum. Missade du? Ta del av presentationerna från dagen här!


KAJT Projektkatalog

Nu finns årets projektkatalog publicerad! Läs gärna mer om KAJT och projekten här!


LiU söker doktorand

Vi söker nu en doktorand till vårt järnvägsforskningsprojekt om stora omplaneringar i sena skeden. Känner du någon som är trött på tågkaoset och vill hjälpa oss att fixa detta?

Sprid gärna annonsen i dina kontaktnät: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/21515

/Kalle, Christiane och Anders


Johan Högdahls disputation 6 december

Johan Högdahl försvarar sin avhandling "Improving Timetable Robustness and Punctuality of Railway Traffic: A Combined Simulation-Optimization Approach for Nonperiodic Timetabling on Double-Track Lines" den 6 december klockan 09:00 i Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm. Handledare är Markus Bohlin och Oskar Fröidh. Professor Rob Goverde från Delft University of Technology i Nederländerna kommer vara opponent.


Tomas Rosbergs disputation 2 december

Tomas Rosberg försvarar sin avhandling "Going from Lineside to In-cab Railway Signaling: Driveability Issues and Solutions" den 2 december klockan 14:00 i Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm. Handledare är Oskar Fröidh, Birgitta Thorslund och Behzad Kordnejad. Professor Birgit Milius, från Technischen Universität Berlin i Tysklandkommer vara opponent.


LiU söker doktorand

Linköpings universitet söker doktorand kopplad till KAJT, mer information här. In English here. Sista dag för ansökan 2 december 2022.


KAJT Höstseminarium 22 november 2022

Den 22 november annordnade KAJT ett öppet seminarium för alla som ville ta del av aktuella projekt och framtida satsningar inom området. Missade du seminariet? Ta del av presentationerna från dagen här.


Jennifer Wargs disputation 9 juni

Jennifer Warg försvarade sin avhandling "Timetable Analysis based on Social Cost and Simulation" den 9 juni klockan 10:15 i Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH Campus, Stockholm. Opponent är Prof. Paola Pellegrini, Université Gustave Eiffel.


Sara Gestrelius disputation 13 maj

Sara Gestrelius försvarade sin avhandling "Optimisation models for train timetabling and marshalling yard planning" fredagen den 13 maj klockan 13:15 i sal K3 i Kåkenhus, Norrköping. Handledare är Anders Peterson (LiU) och Martin Aronsson (RISE). Pieter Vansteenwegen från KU Leuven i Belgien kommer vara opponent.


KAJT-dagar 26-27 april

Årets KAJT-dagar genomfördes 26-27 april i Borlänge och Dala Storsund. Det var fantastiskt att ses "på riktigt" igen och vi tackar alla deltagare även denna gång. Presentationer från dagarna hittar du här!


KAJT Höstseminarium 23 november 2021

Den 23 november annordnade KAJT ett öppet seminarium för alla som ville ta del av aktuella projekt och framtida satsningar inom området. Missade du seminariet? Ta del av presentationerna från dagen här!


Rebecca Corts disputation 10 december

Välkommen till Rebecca Corts disputation 10 december klockan 10:15 i Häggsalen (sal 10132) på Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet.

Titel: "Getting Work Done: The Significance of the Human in Complex Socio-Technical Systems"


Sai Prashanth Josyulas disputation 20 september

Välkommen till Sais disputation 20 september klockan 10:15. 

Titel: “Parallel algorithms for solving the train timetable rescheduling problem”

Mer information och länk till seminariet hittar du här!


Tomas Rosbergs licentiatseminarium 11 juni

Välkommen till Tomas licentiatseminarium 11 juni klockan 14:00-16:00.

Titel: "Evaluation of Train Driving with Lineside ATP and ERTMS Signaling"

Anslut direkt till seminariet här!


Ingrid Johansson disputation 10 juni

Välkommen till Ingrids disputation 10 juni klockan 14:00. 

Titel: "Simulation Studies for Improved Efficiency in Road and Rail Freight Transports”

Anslut direkt till seminariet här!


KAJT Vårseminarium 21 april

Den 21 april höll KAJT ett öppet seminarium om aktuella projekt och framtida satsningar via Skype där över 150 personer var anmälda! Missade du? Ingen fara, ta del av presentationerna från dagen här!


Niloofar Minbashi licentiat seminarium

Välkommen till Niloofars licentiat seminarium 30 november kl 15:00-17:00. Seminariet sker via Zoom och du behöver inte anmäla dig innan. Anslut direkt till seminariet här!


KAJT Höstseminarium 25 november 

Den 25 november genomfördes KAJT Höstseminarium. Du hittar presentationerna från dagen här!


LiU söker forskare

Linköpings universitet söker forskare till till nya projekt som kommer att drivas tillsammans med VTI, RISE och Trafikverket. Forskare kan vara doktorand eller redan mer forskningsmeriterad person. Se här för mer information. 


Johan Högdahl licentiat

KAJT gratulerar Johan Högdahl vid KTH som la fram sin licentiatavhandling 4 december! Grattis och bra jobbat!!

Se även här.


Carl-William Palmqvist disputerade

KAJT gratulerar Carl-William Palmqvist vid Lunds universitet som disputerade 8 november! Grattis och bra jobbat!!

Se även här och här.