Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT Vårseminarium 2023

Den 15 maj 2023 annordnade KAJT ett vårseminarium om aktuella och framtidiga satsningar inom området samtidigt som vi firade KAJT:s 10-års jubileum. Ta gärna del av presentationerna från dagen nedan!


Program


13:00                     

KAJT:s betydelse, utveckling och framsteg.

Susanne Skovgaard, Trafikverket, Martin Joborn, RISE och Linköpings universitet


13:15       

Trafikverkets foi behov KAJT och aktuella frågeställningar TTT. 
Magnus Wahlborg, Soli Liu-Viking, Trafikverket


13:30       

Simulation-assisted machine learning for yard departure prediction: a benchmarking study between European and North American contexts.
Niloofar Minbashi, KTH


13:55                     

Paus


14:15                     

Train Dispatcher Shift Scheduling.

Rabii Zahir, Linköpings universitet


14:35                     

Koordinera banarbeten för minskad trafikpåverkan – verktyg och resultat från fallstudie.

Tomas Lidén, VTI, Johan Engsfeldt, Trafikverket


14:55                     

Trackwork Schedule Instability in Sweden.

Daria Ivina, Lunds universitet


15:10                     

Paus


15:30                     

Problem och möjligheter kopplat till förarbeteende – igår, idag och imorgon.

Tomas Rosberg, VTI


15:50                     

Forskningsbehov inom C-DAS-området.

Martin Joborn, RISE


16:05                     

Avslut

Johanna Dillén, Trafikverket