Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT höstseminarium, 22 november 2022

KAJT Höstseminarium 2022 genomfördes digitalt 23 november. Under seminariumet fick deltagarna ta del av aktuella projekt och framtida satsningar inom området.


Ta del av presentationerna från dagen i programmet nedan!


Program


13:00

Inledning

Martin Joborn, Linköpings universitet och RISE, Magnus Wahlborg, Trafikverket


13:10

Använda tågsimulator för att studera effekter av ny ibruktagandestrategi för ERTMS

Niklas Olsson, VTI, Peter Söderholm, Trafikverket


13:30

Intelligent Video Gate (IVG)s roll i logistikflödet

Ingrid Nordmark, KTH, Martin Aronsson, RISE


13:50

Europe’s Rail Flaggskepp 1 utvecklar och demonstrerar framtidens gränsöverskridande Kapacitetsplanering och Trafikledning

Magnus Wahlborg, Trafikverket

14:35

Reservkapacitet, hur och varför då, då?

Martin Aronsson, RISE


14:55

Vad innebär flexiblare malmtrafik?

Sara Gestrelius, Martin Joborn, RISE


15:15

KKA-matrisen som stöd vid händelseutredningar och beslutande om åtgärder inom operativ tågtrafikledning

Gunilla Björklund, Jan Andersson, VTI

Vänligen kontakta författare för kopia av presentation.


15:55

Maximizing railway punctuality by combined simulation and timetable optimization

Johan Högdahl, KTH


16:15

Samband växelfel och förseningar

Grace Mukonzi, LTH