Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT-dagarna, april 2019

Under KAJT-dagarna, 11-12 april, träffades KAJTs forskarparter och partnerföretag i Borlänge för att dela med sig av insikter och diskutera KAJT. Både pågående och kommande projekt diskuterades. KAJT-dagarna 2019 startade med ett öppet seminarium på Trafikverket i Borlänge och därefter spenderade KAJT-deltagare en halvdag på Dala-Storsund.Öppet seminarium med branchprogrammet KAJT


Tid: 11 april kl 13.00 – 16.50

Plats: Pylonen, Trafikverket, Borlänge


Punktlighet och uppföljning 


- Introduktion – om KAJT

Martin Joborn, Linköping universitet


- Nypunkt – TTT åtgärder för ökad punktlighet och behov av indikatorer

Ida Kristoffersson, VTI


- Uppföljning och analyser av punktlighet

Anders Wigren, Mats Gummesson, Trafikverket


- Studie av mindre störningar Stockholms pendeltåg

Carl-William Palmquist, Lund Universitet


Forskningsbehov och kapacitetstilldelning 


- KAJT Foi behov, Trafikverket och resultat 2018

Magnus Wahlborg, Lars Brunsson, Jörgen Frohm, Trafikverket


- Prioriteringsregler i operativ drift

Emma Solinen, Trafikverket


- Transporttillgänglighet – Ett nytt sätt att se på tillgänglighet i tågplaneprocessen

Martin Aronsson, RISE


Godstrafik 


- Hur kan Foi förbättra planering och styrning av godstrafik? Kunskapsläga och pågående foi

Jonatan Gjerdrum, Green Cargo, Magnus Wahlborg, Trafikverket


- Kapacitet, trafikstyrning och behov av beslutstöd för samordning rangerbangård-linje

Sara Gestrelius, RISE


- Åtgärder för ökad punktlighet Malmö

Johan Hedman, Trafikverket

För KAJT-medlemmar


Tid: 12 april kl 13:00 - 12 april kl 13:00

Plats: Pylonen, Trafikverket och Dala-Storsund, Borlänge.


- Reserv(erad)-kapacitet i tågplaneprocessen

Martin Aronsson, RISE


- SJOT - SJ Optimerade Tidtabeller

Martin Aronsson, RISE


- FTTS2 - Socioteknisk systemdesign av framtidens tågtrafiksystem 

Anders Arweström Jansson, Rebecca Andreasson, Uppsala Universitet


- Ökad kunskap kring grundorsaker till mänskliga felhandlingar vid operativ tågtrafikledning

Gunilla Björklund, VTI


- Schablontider i spåret

Ragnar Hedström, VTI


- BANDAT

Lena Winslott Hiselius, Nils Olsson, Carl-William Palmqvist, Lunds Tekniska Universitet 


- Strategisk anläggningsplanering för balansering av underhåll och tågtrafik - STAPLA 

Irfan Caner Kaya, Linköping Universitet


- FR8RAIL II Overview

Martin Joborn, RISE


- MiST2: Mindre Störningar i Tågtrafiken, del 2

Carl-William Palmqvist, Lunds Universitet 


- ERTMS and train simulation 

Tomas Rosberg, VTIFör Styrelse och Programråd


KAJTs styrelse och programråd träffades även 10 april klockan 12:09, 11 april klockan 08:30 samt 12 april klockan 13:00