Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT Höstseminarium 2020!


KAJT Höstseminarium 2020 genomfördes digitalt 25 november. Under seminariumet fick deltagarna ta del av aktuella projekt och framtida satsningar inom området. 


Ta del av presentationerna från dagen i programmet nedan! 


Program: 


13:00 Inledning

Martin Joborn, Linköping Universitet & RISE Research Institutes of Sweden


13:10 TTR ny kapacitetstilldelningsprocess - Första spadtagen tas nu!

Caroline Malm, Trafikverket


13:30 Tidtabellskvalitet - några svar och fler frågor

Sara Gestrelius, RISE Research Institutes of Sweden


13:50 Servicefönster för minimal trafikpåverkan i Stockholmsområdet: modellförbättringar och resultat

Tomas Lidén, LiU/VTI, Lars Brunsson, Trafikverket


14:10 Paus


14:25 Nypunkt 2.0 Indikatorer för ökad punktlighet i pendeltågstrafiken

Ida Kristofferson, VTI


14:45 Nyttjande av Covid kunskaper på järnvägssystemet för punktlighet

Andreas Lindvall, Anders Wigren, Trafikverket


15:05 Testplattform med simulatorer för effektiv och trafiksäker driftsättning av ERTMS.

Niklas Olsson, VTI,  Länk till film. 


Utveckling med körsimulator med ERMS

Helena Tilander, Trafikverket.


15:25 Paus


15:40 Järnvägssimulatorn – Verklighetstrogen simulering som stöd till planering, test och utbildning

Oscar Jansson, Trafikverket


16:00 Demonstrator för ”advanced real time network managment” – en vision

Martin Joborn, RISE


16:10 Järnvägens Hus

Birgitta Thorslund, VTI


16:20 KAJT, FoI-samverkan och Transforming Rail

Magnus Wahlborg, Trafikverket


16:40 Slut