Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT-dagarna, april 2017

Under KAJT-dagarna, 25-26 april, träffas KAJTs forskarparter och partnerföretag i Borlänge för att dela med sig av insikter och diskutera var KAJT står och vart det är på väg. Både pågående och kommande projekt diskuteras. KAJT-dagarna 2017 startade med ett öppet seminarium på Trafikverket i Borlänge, KAJT-deltagare spenderade sedan en halvdag på Dala-Storsund.

Öppet seminarium med branchprogrammet KAJT


Tid: Den 25 april kl.13.00 – 16.40

Plats: Pylonen, Trafikverket, Borlänge


Agenda:


Introduktion - Om KAJT, Martin Joborn, Linköpings Universitet och RISE SICS


Beräkningsstöd för trafikledning vid avvikelser i tågtrafiken: Resultat från projektet FLOAT, Johanna Törnquist Krasemann, Blekinge Tekniska Högskola


Tågtrafikledning och lokförare i DIALOG: Pågående fältstudier och preliminära resultat, Rebecca Andreasson och Anders Jansson, Uppsala Universitet


Forskningsbehov och strategier inom  Operativ styrning och MTO, Anna Maria Östlund, Trafikverket och Jörgen Frohm, Trafikverket


Forskningsbehov utifrån NTL, Simon Tschirner, Uppsala Universitet


KAJT Foi resultat 2016, process och Trafikverket Foi behov, Magnus Wahlborg, Trafikverket


Mindre störningar i tågtrafiken, Carl-William Palmqvist, Lunds Universitet


Trafikledning för C-DAS, Eco-Cruise och ATO - forskningsbehov, Per Leander, Transrail


Dynamisk prissättning av spårkapacitet, Victoria Svedberg, Martin Aronsson och Martin Joborn, RISE SICS


Servicefönster - användning i Australien och hur resursbegränsningar påverkar utformningen, Tomas Lidén, Linköping UniversitetKAJT-dag 26 april


Tid: 25 april kl 13:00 - 26 april kl 13:15

Plats: Pylonen, Trafikverket, Borlänge och Dala-Storsund, Borlänge.


Inledning, Martin Joborn, RISE SICS


UFTB, Anders Jansson, Uppsala Universitet


FlexÅter, Johan Högdahl, Markus Bohlin och Oskar Fröidh, KTH


Avvikande hastighet godståg, Ragnar Hedström, VTI


Capacity4Rail, Anders Peterson, Linköping Universitet och Magnus Wahlborg, Trafikverket


In2Rail, Martin Joborn, RISE SICS


JBS, Sofia Lundberg


Projektintroduktioner för nya projekt:


    Bankapacitet och kostnadselasticitet för underhåll

    Realiserbara och Ändamålsenliga Tidtabeller: Från plan till drift (RELÄT)

    Tidtabellskvalitet (TTK)

    Transporttillgänglighet - tillgänglighetsnyckeltal för järnväg och banunderhåll (TT-JOB)

    MTO2 - PERKAPITA och MPK

    Coordination of core European supply chains using optimization (CO2REOPT)

    Automatic rail cargo consortium (ARCC)

    Plasa - Smartplanning