Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT-dagarna, april 2016

26-27 april träffas KAJTs forskarparter och partnerföretag i Borlänge för att dela med sig av insikter och diskutera var KAJT står och vart det är på väg. Både pågående och kommande projekt diskuterades under dessa två dagar. Vi startar med ett öppet seminarium på Trafikverket i Borlänge där alla är välkomna, längst ned finner du information för KAJT-deltagare.

Forskning för bättre kapacitetsutnyttjande

Öppet seminarium med branschprogrammet KAJT

Tid: Den 26 april kl.13.00 – 16.30

Plats: Pylonen, Trafikverket, BorlängeDel 1: Kapacitetsanalys kl.13.00 – 14.05

Introduktion, Martin Joborn, Linköpings universitet & SICS Swedish ICT

Revidering av tidtabeller och effekterna på robusthet, Fahimeh Khoshniyat, Linköpings universitet, Magdalena Grimm, Trafikverket

Fördjupad analys TTT Södra stambanan, Mats Gummesson

FoI-behov och KAJT nuläge Trafikverket, Magnus Wahlborg, Trafikverket


Del 2: Trafikledning och operativ styrning kl.14.25 – 15.10

Trendlinjer som beslutsstöd i operativ tågtrafikledning: några inledande studier, Anton Axelsson, Uppsala universitet

Utmaningar i operativ hantering – SJ Trafikledning, Tomas Sibbmark, Stefan Holmlund, SJ


Del 3: Kapacitetstilldelning och samhällsekonomi, kl.15.25 – 16.45

Marknadsdynamik vid konkurrens på spåren, Emanuel Broman, KTH

Tågtidtabelläggning baserad på samhällsekonomisk analys, Victoria Svedberg, SICS Swedish ICT

Optimering och tidtabelläggning, Jan-Eric Nilsson, VTI

Ett år med Expertcenter och KAJT, Susanne Skovgaard-Nielsen, Trafikverket

Produkter för och kundkrav på järnvägskapacitet i de europeiska järnvägskorridorerna, Gerhard Troche, KTH

KAJT-dag 27 april

På Dala-Storsund.


Optimal allocation of buffer times to increase train schedule robustness, Pavle Kecman, Linköpings Universitet & IBM

Mindre störningar i tågtrafiken, Carl-William Palmquist, Lunds Tekniska Högskola

In2Rail & Shift2Rail, Martin Joborn, KAJT, Magnus Wahlborg, Trafikverket

Effektsamband för underhåll av järnväg, Clas-Göran Rydén, Trafikverket

Optimerad allokering av servicefönster, Tomas Lidén, Linköpings universitet

Tillsammans för tåg i tid, Staffan Håkansson, Swedtrain

Redovisning av workshop om FoI-behov vid Planering-Trafik, Göran Styhr, Magnus Wahlborg, Trafikverket


Avslutande lunch kl.12.30