Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT Höstseminarie 2018!


Under KAJT Höstseminarium 2018 presenterades aktuella projekt och framtida satsningar inom området.


Information och kommunikation i den operativa tågtrafiken: Systemperspektiv och data från fältstudier

Anders Arweström Jansson, Uppsala Universitet


Mindre störningar i den Japanska tågtrafiken

Carl-William Palmquist, Lunds tekniska högskola


Merförseningar, förseningsbidrag och drömmen om 95% punktlighet

Martin Joborn, Zohreh Ranjbar, RISE Research Institutes of Sweden


Strategisk anläggningsplanering - förstudie om växlar och stationsutformning

Tomas Lidén, Irfan Caner Kaya, Linköpings universitet


Tågsimulering och ERTMS

Birgitta Thorslund, Tomas Rosberg, Anders Lindström VTI


Samhällsekonomi och kapacitetstilldelning - sammanfattning och framåtblickande

Martin Aronsson, RISE Research Institutes of Sweden   


Samplanering av servicefönster och tågtrafik - forskningsresultat, fallstudie för övre Norrland och fortsättning

Tomas Lidén, Linköpings universitet


Strategier och regler för banarbetsanpassning på dubbelspår

Magnus Backman, Emma Solinen, Trafikverket


Processer och beslutsunderlag vid banarbeten- en förstudie

Mikael Thorsén, Lena Hiselius, Lunds tekniska högskola


Tidtabeller och trafikplanering i Train-Tango

Per Leander, Transrail


Digitalisering hos SJ - beslutsstöd för lokförare och SJ:s trafikledning

Daniel Hamrén, Christoffer Andersson, SJ AB


KAJT nuläge och framtidsfrågor

Magnus Wahlborg, Trafikverket