Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT höstseminarium 12 november 2015

Detta var ett öppet seminarium med branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken – KAJT, där vi informerade om aktuella projekt och framtida satsningar inom området. Se presentationer nedan.

Tid: 12 november kl. 09:30 – 16:00

Plats: 7A CENTRALEN Vasagatan 7, Stockholm


Klicka här för en utskriftsvänlig agenda.Preliminärt program:


Inledning, Martin Joborn, Linköpings universitet och SICS Swedish ICT. Programansvarig KAJT.


Del 1: Tillsammans för Tåg i Tid - TTT

Branschens samarbete för ökad punktlighet – var står vi idag? Tommy Jonsson, Trafikverket

Analys av punktligheten 2015, Elisabeth Spross, Trafikverket

FOI frågeställningar och FOI samverkan för ökad punktlighet, Staffan Håkansson, Swedtrain


Del 2: Prediktioner av ankomsttid

Skattning av ankomsttider för Stockholmståg, Wilhelm Landerholm, Queue AB

Shift2Rail och pågående EU projekt Capacity4Rail och In2Rail, Magnus Wahlborg, Trafikverket

Increasing capacity by improving operational and tactical planning, Anders Peterson & Pavle Kecman, Linköpings universitet


Del 3: Tågledning och punktlighet

An optimization-based dispatching support tool for maximizing punctuality: an implementation in Stavanger, Carlo Mannino, SINTEF, Oslo

Projekt Mindre störningar i tågtrafiken – lägesrapport för Skånebanan - Lägesrapport,

Carl-William Palmquist, Lunds Tekniska Högskola


Del 4: Nationellt tågledningssystem - NTL

NTL: Införande och styra genom planering, Jan Windahl, Trafikverket

NTL: ICONIS plattformen och internationella erfarenheter, Sören Jacobsson, Alstom

Forskning om framtida operativa trafikstyrning: några slutsatser inför utveckling och införande av nya system, Bengt Sandblad, Arne W Andersson, Uppsala universitet