Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT-dagarna, april 2020

Den 23 april 2020 höll KAJT ett öppet seminarium om aktuella projekt och framtida satsningar. Ta gärna del av powerpointpresentationerna från dagen nedan!

Öppet seminarium med branchprogrammet KAJT


Program


Introduktion – om KAJT

Martin Joborn, Linköping Universitet


”Vi gör det tillsammans”. Samarbetet mellan trafikledare och lokförare ur ett systemperspektiv

Rebecca Cort, Uppsala Universitet


ATO arbete i Shift2Rail specifikation och demonstration om självkörande tåg

Örjan Jonsson, Trafikverket


TTT demonstration connected das Digital graf och Infotracker

Peter Olsson, Trafikverket, Morgan Lindström, RailIT


KAJT Foi behov Trafikverket och resultat 2019

Magnus Wahlborg, Jörgen Frohm och Lars Brunsson, Trafikverket


Forskning och pågående aktiviteter om ökad punktlighet

Carl-William Palmqvist, Lund Universitet


The effect of short-notice changes in the trackwork plan on the train traffic

Daria Ivina, Lunds Universitet


Nya metoder för kapacitetsanalys av stationer och linjer

Ingrid Johansson, KTH


Grafiska prognostidtabeller

Sara Gestrelius, RISE, Magnus Backman, Trafikverket


Tidiga och sena godståg från MGB – orsak och verkan

Martin Joborn, Zohreh Ranjbar, RISE


Frågor och svar (till alla presentationer)


Intern KAJT-dag 24 april - Inställd


På grund av rådande omständigheter med COVID-19 var den interna KAJT-dagen inställd.