Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT-dagarna, april 2018

Under KAJT-dagarna, 16-17 april, träffas KAJTs forskarparter och partnerföretag i Borlänge för att dela med sig av insikter och diskutera var KAJT står och vart det är på väg. Både pågående och kommande projekt diskuteras. KAJT-dagarna 2018 startade med ett öppet seminarium på Trafikverket i Borlänge, KAJT-deltagare spenderade sedan en halvdag på Dala-Storsund. Nedan hittar du presentationer från KAJT-dagarna 2018.

Öppet seminarium med branchprogrammet KAJT


Tid: Den 16 april kl.13.00 – 16.50

Plats: Pylonen, Trafikverket, Borlänge


Agenda:


Introduktion - om KAJT: Martin Joborn, Linköping Universitet och RISE SICS, Magnus Wahlborg, Trafikverket


Det nya trafikprogrammet för Stockholm pendeltåg – viktiga driftserfarenheter: Olov Lindefeldt, MTR Nordic


Förarstödsystem i Sverige och standardisering av kommunikation (Projekt SFERA): Niklas Biedermann, Trafikverket


Har en tidtabells robusthet avgörande betydelse för tågtrafikens punktlighet? (Relät): Fahimeh, Khoshniyat, LiU


Tog prioritering på Malmbanen, optimeret beslutningsstøtte (CO2REOPT): Lukas Bach, SINTEF, Oddvar Kloster, SINTEF, Markus Bohlin, RISE SICS


Coordination of core european supply chains using optimization (CO2REOPT): Markus Bohlin, RISE SICS


Samordnad planering av tidtabell, lok och vagnar för LKAB (CO2REOPT): Martin Joborn, RISE SICS


KAJT Foi-resultat 2017 och Foi-behov 2018: Magnus Wahlborg, Lars Brunsson, Jörgen Frohm, Trafikverket


Svensk vagnslastproduktion – möjligheter och utmaningar: Jonatan Gjerdrum, Green Cargo


Interaktion bangård och linje: kort nulägesbeskrivning och vision (ARCC): Sara Gestrelius, RISE SICS


KAJT-dag 17 april


Tid: 16 april kl 13:00 - 17 april kl 13:15

Plats: Pylonen, Trafikverket, Borlänge och Dala-Storsund, Borlänge.


Introduktion: Martin Joborn, Linköping Universitet och RISE SICS, Magnus Wahlborg, Trafikverket


Projektpresentationer:


Mist: Carl-William Palmqvist, LU


Trans-form: Sai Prashanth Josyula, BTH


FlexÅter: Johan Högdahl, KTH


Nystartade projekt:


Utformning av servicefönster för varierande trafik- och underhållssituationer: Tomas Lidén, Lars Brunsson


Banarbeten processer och datatillgång: Lena Hiselius, Lars Brunsson


Strategisk anläggningsplanering: Tomas Lidén, Irfan Kaya, Per Köhler


Fr8Hub: Markus Bohlin, Anders Peterson, Magnus Wahlborg


Grafiska prognostidtabeller: Sara Gestrelius, Magnus Backman


Reservkapacitet i tågplaneprocessen: Martin Aronsson, Victoria Svedberg, Stefan Persson


Kapacitet i nätverk: Jennifer Warg/NN/Magnus Wahlborg


Blixten förstudie: Omid Gholami, Johanna Törnquist-Krasemann, Göran Erskérs


X2Rail2: Chris Patten, Anna-Maria Östlund


Utspridd: Martin Joborn, Mats Gummesson


Förstudie tågsimulering och ERTMS: Birgitta Thorslund, Tomas Rosberg, Magnus Wahlborg, Per Köhler


Impact-2: Martin Kjellin, Martin Joborn, Magnus Wahlborg