Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT Höstseminarium 2021!


KAJT Höstseminarium 2021 genomfördes digitalt 23 november. Under seminariumet fick deltagarna ta del av aktuella projekt och framtida satsningar inom området. 


Ta del av presentationerna från dagen i programmet nedan! 


Program: 


13:00 Inledning

Martin Joborn, RISE och Linköpings Universitet, Magnus Wahlborg, Trafikverket


13:10 Målgång Shift2Rail och Uppstart Europe’s Rail - KAJT, flaggskepp och Excellensområden

Magnus Wahlborg, Trafikverket


13:20 Samplanering av trafikpåverkande åtgärder och trafikflöden Del 1

Joel Sultan, Trafikverket, Martin Aronsson, RISE, Tomas Lidén, VTI


Samplanering av trafikpåverkande åtgärder och trafikflöden Del 2

Martin Aronsson, RISE


14:00 Detaljeringsnivåer i tidtabellsplanering

Sara Gestrelius, RISE, Magnus Backman, Trafikverket 


14:20 Paus


14:35 Disturbance management: Some insights from the project Blixten II

Sai Prashanth Josyula, BTH


14:55 Passengers and dwell times for commuter trains

Ruben Kuipers, Lunds universitet & K2


15:15 Kapacitetseffekter av ERTMS Level 2 och Hybrid Level 3 på Södra stambanan

Per Köhler och Pär Johansson Trafikverket 


15:35 Paus


15:45 Yard Departure Prediction: Case Study from Malmö Yard

Niloofar Minbashi, KTH


16:05 En studie om ERTMS, Kapacitet och körbarhet – en rullande tågsimulator

Tomas Rosberg, VTI


16:25 Effekter av tidiga och sena godståg

Martin Joborn, Zohreh Ranjbar, RISE


16:45 SlutFrågor och svar från seminariet hittar du här!