Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT höstseminarium 15 november 2016

Under det här öppna seminariumet, med branchprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken - KAJT, informerades det om aktuella projekt och framtida satsningar inom området.


Tid: Den 15 november kl. 9:30-16:00

Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

Deltagande är kostnadsfritt men anmälan krävs.


Program:


Inledning


Del 1: Störningar och punktlighet


Stora trafikavbrott och förseningar i vid Sveriges järnvägar och dess effekter, Bo-Lennart Nelldal, KTH


På gång i TTT, Elisabet Spross, Trafikverket


Godstågs gångtid i relation till tidtabell, Mats Gummesson, Trafikverket


Att mäta störningar och deras spridning, Martin Joborn, Zohreh Ranjbar, SICS Swedish ICTDel 2: Kapacitetsplanering och tidtabelläggning


Utvärdering av tidtabeller med fokus på de resande, Markus Bohlin, KTH


Bättre kapacitet - Införande av nya metoder och system för tågplanering, Jan Gilbertsson, Trafikverket


Trafikverket Fol-behov inom området tågplanering och samverkan med KAJT, Magnus Wahlborg, Kennet Håkansson, Trafikverket


Tidtabellkanalen - En produktionsresurs, Bertil Hellgren, SJ AB


Utvärdering av planeringsstrategier under tidtabellprocessen, Fahimeh Khoshniyat, Linköpings universitet


Enlarging the network horizon: Methods for scaling up optimizing timetabling, Sara Gestrelius, SICS Swedish ICT