Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT-dagarna, maj 2015

6-7 maj träffas KAJTs forskarparter och partnerföretag i Borlänge för att dela med sig av insikter och diskutera var KAJT står och vart det är på väg. Både pågående och kommande projekt diskuterades under dessa två dagar. Vi startar med ett öppet seminarium på Trafikverket i Borlänge där alla är välkomna, längst ned finner du information för KAJT-deltagare.

Forskning för bättre kapacitetsutnyttjande

Öppet seminarium med branschprogrammet KAJT

Tid: Den 6 maj kl.12.30 – 16.30

Plats: Pylonen, Trafikverket, Borlänge


Presentationer finns tillgängliga som länkar på respektive rad.


Agenda:


Del 1: Järnvägsunderhåll och kapacitetsanalys kl.12.30 – 13.30

Introduktion, Martin Joborn, Linköpings universitet & SICS Swedish ICT

Trafikverkets nuläge och FOI-behov 2016, Magnus Wahlborg, Trafikverket

Kapacitetsanalys i ett nätverksperspektiv, Ary Silvano, KTH, Kristina Eriksson, Trafikverket

Värdering av underhållskostnad och trafikpåverkan för servicefönster på Norra Stambanan,

Tomas Lidén, Linköpings universitet, Lars Brunsson, Trafikverket


Del 2: Trafikledning och operativ styrning kl.13.50 – 15.10

Trafikverkets FOI, behov trafikledningssystem och MTO, Karl-Einar Jonsson, Ewa Gustafsson, Trafikverket

Flexibel omplanering av tåglägen, Johanna Törnquist-Krasemann, Blekinge tekniska högskola

Utvärdering av förändringar i tågtrafikledningens beslutsfattande, Anders Jansson, Uppsala

universitet, Jörgen Hwargård, Trafikverket

Trafikinformation lägesbild, Bengt Sandblad, Uppsala universitet

Statistisk prediktion av trafikläge och förseningsbild, Jan Ekman, SICS Swedish ICT, Robin

Edlund, Trafikverket


Del 3: Tidtabelläggning, kl.15.30 – 16.30

Framtidens leveranstågplaneprocess, Sara Gestrelius, SICS Swedish ICT

Robusta tidtabeller, Anders Petersson, Linköpings universitet, Magdalena Grimm, Trafikverket

Tidtabelläggning med hjälp av simulering, Hans Sipilä, KTH


Avslutning av det öppna mötet

KAJT-dag 7 maj

På Dala-Storsund. Presentationer finns inlänkade nedan.

Agenda 7 maj, kl.8.30 – 12.00, Dala-Storsund:


Forskningsbehov inom KAJTs område - nuläge och förslag, Magnus Wahlborg

Optimering av tidtabelläggning, Jan-Eric Nilsson, VTI

Capacity4rail, Pavle Kecman, Linköpings Universitet

Överbelastad infrastruktur, Anders Lindfeldt, KTH

Gruppövning

Samhällsekonomiskt effektiv fördelning av järnvägskapacitet, Victoria Svedberg, SICS Swedish ICT

Mindre störningar i tågtrafiken, Carl-William Palmquist, Lunds Tekniska Högskola

Shift2Rail och In2Rail, Magnus Wahlborg, Trafikverket,

Summering, Martin Joborn

Avslutande lunch kl.12.00


Vi ses igen nästa år i Dala Storsund!