Bilder: SJ Pressarkiv

KAJT Vårseminarium 2024

Den 14 maj 2024 anordnade KAJT ett vårseminarium där aktuella och framtida satsningar inom området presenterades. Ta del av presentationer från dagen här.  

      

Inledning
Martin Joborn, RISE & Linköpings universitet, Magnus Wahlborg, Trafikverket

  

Last-minute Crew Rescheduling: Model and Heuristic Approach
Liyun Yu, Linköpings universitet

   

KAJT-foi-program, framtida forskningsbehov och stegen till implementation
Göran Styhr, Magnus Wahlborg, Trafikverket

      

Godstågens och persontågens påverkan på förseningar i persontågstrafiken: en empirisk jämförelse
Kristofer Odolinski, VTI


Hur kan vi förebygga växelfel, så att vi undviker förseningar
Carl-William Palmqvist, Lunds universitet

   

Data-driven Approach for Train Delay Prediction
Kah Yong Tiong, Lunds Universitet

     

Digital graf och C-DAS: status framtid och koppling till forskning
Peter Olsson, Trafikverket, Martin Joborn, RISE

      

AI-baserad klassificering av förseningsorsaker i järnvägssystemet
Martin Svensson, Anton Borg, Blekinge Tekniska Högskola

 

Vad behöver en trafikledare för att göra jobbet?
Jan Andersson, VTI