Bilder: Trafikverket

Pressrum

KAJT i media


Bättre kapacitet i järnvägsnätet - Trafikverket (Film)

Tommy Jonsson, chef Planering Verksamhetsstyrning Trafikverket, berättar om ett nytt planeringssätt för tidtabeller som tagits fram baserat på forskningsresultat från RISE SICS. Juni 2017.

https://youtu.be/6GCudz0hjWE (English version: https://www.youtube.com/watch?v=-AAiTASw7fs)Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org    Telefon: +46 (0) 705 709 992