Bilder: Trafikverket

Excellensområden

För att stärka svensk järnvägsforskning och de svenska universitetsmiljöerna har Trafikverket etablerat 10 Excellensområden för tidsperioden 2021—2030. KAJT är värd för två av dessa:  

 

Trafikplanering och trafikstyrning (Excellensområde 7)


Processer och metoder för strategisk och taktisk kapacitetsfördelning och trafikplanering samt för operativ trafikstyrning, Framtagande av beslutsstöd, digitalisering och automation, genomförande av demonstration. Ta fram beslutsstöd med delade data. Mer om Excellensområde 7 här.

 

Kapacitet och punktlighet (Excellensområde 9)


Beräkning, simulering, optimering, visualisering av kapacitet och punktlighet. Framtagande av koncept för att förbättra kapaciteten och punktligheten. Utveckla framtidens järnvägssystem med ökad kapacitet, punktlighet och effektivitet. Utveckla järnvägen på strategiskt, taktisk och operativ nivå. Beskriva nuläge och ta fram lösningar på brister i samverkan med problemägare och järnvägens aktörer. Mer om Excellensområde 9 här.

 

Excellensområdena drivs gemensamt av KAJTs universitetsmiljöer och en del aktiviteter genomförs gemensamt.

 

KAJTs forskarskola


KAJTs forskarskola vänder sig till dig som är doktorand inom KAJTs område vid någon av de deltagande universitetsmiljöerna. Inom KAJTs forskarskola anordnar vi gemensamma seminarier, doktorandkurser och studiebesök för att främja forskarutbildningen inom området.

 

KAJTs exjobbsbpris


TBA.

 

Koordinatorer för KAJTs excellensområden 


Anders Peterson, Linköpings universitet anders.peterson@liu.se 011 — 36 31 07

Carl-William Palmqvist, Lunds universitet carl-william.palmqvist@tft.lth.se


Årsrapporter


Excellensområde 7 och 9 2021