Bilder: Trafikverket

Excellensområde 9: Kapacitet och punktlighet 

Området syftar till att ge ökad kunskap och förståelse för kapacitet och punktlighet, samt att utveckla metoder för att analysera, riskbedöma och förbättra kapacitet och punktlighet. I nuläget ligger Sverige i framkant Europa gällande utveckling av området, tillsammans med bland andra Schweiz, Nederländerna och Tyskland. I området finns även ett befintligt samarbete med Japan, som i nuläget är världsledande. Vid internationella konferenser är Sveriges representation god i förhållande till vår storlek, och inom Shift2Rail har Sverige varit dominerande inom området Network Management.


Området behandlar bland annat frågeställningar som:

 • Hur kan vi höja tågtrafikens punktlighet, så att den blir mer attraktiv?
 • Hur kan vi skapa plats för en stor överflyttning av godstrafik från väg till järnväg?
 • Hur påverkar järnvägens kapacitet och punktlighet varandra?
 • Hur kan vi identifiera och åtgärda kapacitetsflaskhalsar och systematiska förseningar?
 • Hur kan branschen arbeta för att bättre följa upp och styra mot en ökad punktlighet?
 • Hur kan vi anpassa järnvägen till klimatförändringarna, så att den kan ta en allt större roll i ett förändrat klimat?
 • Hur kan vi bedöma kapacitetsbehovet i framtiden, så att vi bättre kan bedöma behovet av investeringar?
 • Hur påverkar utformningen av järnvägen (med signaler, växlar, spårgeometri osv.) dess kapacitet och punktlighet?
 • Kan vi nå en högre kapacitet och punktlighet med färre växlar?
 • Hur kan vi snabba på resenärsutbyten, så att fler tåg klarar sina uppehållstider?
 • Hur sprids förseningar mellan tåg, och hur kan vi undvika detta med en allt tätare trafik?
 • Kan vi nå en högra kapacitet och punktlighet om vi arbetar med mer detaljerade data?


En komplett verksamhetsplan finns här.

 

Deltagande universitetsmiljöer är Linköpings universitet, Kungliga tekniska högskolan och Lunds universitet. Excellensområde 9 leds av Lunds universitet.

 

Koordinator för Excellensområde 9 Kapacitet och Punktlighet är


Carl-William Palmqvist, Lunds universitet

carl-william.palmqvist@tft.lth.se