Bilder: Trafikverket

Forskningsprojekt

KAJTs interaktiva projektkarta

Utforska KAJTs pågående projekt genom att föra musen över "projektkartan" nedan, och klicka för att få men information!

KAJT Forskningsprogram
Internationell samverkan, Shift2Rail och Europe´sRail

Fr8Rail3 HF4TMS-2
Kärnområden
Strategisk kapacitetsplanering

Körbar RIT-H Basta TOT KAIN2 SATT-TF SATT-BP UFO
Taktisk kapacitetsplanering

KRUT Flexåter2 Flexikap SIMPOR ERTMS SJOT ARKA
Operativ kapacitetsplanering

F-Auto HF4TMS-2 Blixten2 TESTER Fr8Rail3 SOS MATRIX C-DAS-Foi
Breddningsområden
Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan

RIT-H SATT-TF TOT
Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet

Fr8Rail3 PRATA YardCDM
Planering av transportnätverk, fordon och personal

CAPMO-Train Flexikap SOL
Underhåll och trafik

Bandat Bandat2 Fr8Rail3 SATT-BP UFO
Människan, digitalisering och automation

F-Auto HF4TMS-2 HUMAN-AUTO J-HUS Situate KKA-matrisen ARKA
Trafikinformation och störningshantering

Blixten2 MiST_Plattform SOS MATRIX VTT
Signal- och trafikstyrningssystem

TESTER ERTMS Körbar J-HUS C-DAS-Foi
Uppföljning och återkoppling

Mist2 Tidpunkt MAKK ANAKIN

Du hittar mer information om projekten i KAJTs projektkatalog. I projektkatalogen hittar du information om varje projekt samt övergripande listor med pågående projekt, avslutade projekt under föregående år samt tidigare avslutade projekt.