Bilder: Trafikverket

Forskningsprojekt

KAJTs interaktiva projektkarta

Utforska KAJTs pågående projekt genom att föra musen över "projektkartan" nedan, och klicka för att få men information!

KAJT Forskningsprogram
Internationell samverkan, Shift2Rail och Europe´sRail

Impact-2 Fr8Rail2 Fr8Rail3 HF4TMS-2
Kärnområden
Strategisk kapacitetsplanering

Körbar SATT RIT-H DeDe Basta TOT HESE KAKA NYTTA KAIN2 SATT-TF SATT-BP
Taktisk kapacitetsplanering

MIMA KRUT Impact-2 Flexåter2 Flexikap SIMPOR ERTMS SJOT
Operativ kapacitetsplanering

Fr8Rail2 F-Auto FTTS2 HF4TMS-2 Blixten2 TESTER Fr8Rail3
Breddningsområden
Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan

DeDe RIT-H SATT-TF
Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet

Fr8Rail3 PRATA NYTTA Fr8Rail2 YardCDM
Planering av transportnätverk, fordon och personal

CAPMO-Train Flexikap DSRCP
Underhåll och trafik

SATT Bandat Fr8Rail2 Fr8Rail3 SATT-BP
Människan, digitalisering och automation

F-Auto HF4TMS-2 HUMAN-AUTO KAKA J-HUS Situate KKA-matrisen
Trafikinformation och störningshantering

Blixten2 FTTS2 MiST Plattform
Signal- och trafikstyrningssystem

TESTER ERTMS Körbar KAKA J-HUS HESE
Uppföljning och återkoppling

Nypunkt2.0 Ståndpunkt Mist2 Tidpunkt

Nedan listas både pågående och avslutade projekt inom KAJT. Mer information om projekten hittar du i KAJTs projektkatalog.

Pågående projekt 



Projekt

Akronym

Utförare

Kontaktpersoner

Område

Period

Doktorand

Se KAJT projektkatalog

Detaljeringsnivåer i tidtabellsplanering: mikro och makro 

MIMA

RISE

Sara Gestelius, sara.gestrelius@ri.se

Magnus Backman, magnus.backman@trafikverket.se

Taktisk kapacitetsplanering 

2020-2021

2021-03-31

Konstruktionsregler för en robust tågplan 

KRUT

TrV, LiU

Emma Solinen, emma.solinen@trafikverket.se, Åke Lundberg, ake.lundberg@trafikverket.se

Taktisk kapacitetsplanering 

2019-2021

Emma Solinen 

(LiU) 

2021-03-31

Indicator monitoring for a new railway paradigm in seamlessly integrated cross modal transport chains – Phase 2  

Impact-2 WP7

RISE

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

Taktisk kapacitetsplanering 

2017-2021

2021-03-31

Digitalization and Automation of Freight Rail  

Fr8Rail II WP3 

RISE, KTH, LiU, VTI, BTH, LU

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

Operativ kapacitetsplanering, Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet, Underhåll och trafik 

2018-2021

Ingrid Johansson (KTH) 

2021-03-31

Förseningarnas påverkan på efterfrågan av tågresor – en tidserieanalys  

DeDe

KTH

Per Näsman, per.nasman@abe.kth.se

Soli-Liu Viking, soli-liu.viking@trafikverket.se

Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan, Strategisk kapacitetsplanering 

2020-2021

2021-03-31

Reservkapacitet i tågplaneprocessen - Huvudstudie  

RIT

RISE

Martin Aronsson, martin.aronsson@ri.se

Stefan Persson, stefan.persson@trafikverket.se

Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan, Strategisk kapacitetesplanering 

2019-2022

2021-03-31

Smart, data-based assets and efficient rail freight operation  

Fr8Rail III WP2 

RISE, KTH, LiU, VTI

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet, Operativ kapacitetsplanering, Underhåll och Trafik

2019-2022

2021-03-31

SJ - Optimering och Tidtabeller 

SJOT

RISE

Martin Aronsson, martin.aronsson@ri.se

Taktisk kapacitetsplanering

2019-2021

2021-03-31

Samplanering av trafikpåverkande åtgärder och trafikflöden, modellstudie  

SATT

VTI, RISE

Tomas Lidén, tomas.liden@vti.se

Joel Sultan, joel.sultan@trafikverket.se

Underhåll och trafik, Strategisk kapacitetsplanering

2020-2021

2021-03-31

Banarbetsprocess och datatillgång  

BANDAT

LU

Lena Hiselius, lena.hiselius@tft.lth.se

Rose-Marie Renberg, rose-marie.renberg@trafikverket.se

Underhåll och trafik 

2019-2021

Daria Ivina (LU) 

2021-03-31

Följsam Automation  

F-Auto

UU

Magnus Bång, magnus.bang@liu.se

Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se

Människan, digitalisering och automation 

2018-2020, 2021-2022

2021-03-31

Socioteknisk systemdesign av framtidens tågtrafiksystem  

FTTS2

UU

Anders Arweström Jansson, anders.arwestrom.jansson@it.uu.se 

Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se

Människan, digitalisering och automation, Operativ kapacitetsplanering

2019-2021

2021-03-31

Beslutstöd för trafikledare: approximativa och exakta optimerande metoder  

BLIXTEN2

BTH

Johanna Törnquist Krasemann, johanna.tornquist.krasemann@bth.se 

Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se

Trafikinformation och störningshantering, Operativ kapacitetsplanering

2020-2022

Sai Prashanth Josyula (BTH) 

2021-03-31

Testplattform med simulatorer för effektiv och trafiksäker driftsättning av ERTMS  

TESTER

VTI

Niklas Olsson, niklas.olsson@vti.se

Helena Tilander, helena.tilander@trafikverket.se

Signal- och trafikstyrningssystem, Operativ kapacitetsplanering

2019-2021

Niklas Olsson (LTU) 

2021-03-31

ERTMS och tågsimulering 

VTI

Tomas Rosberg, tomas.rosberg@vti.se

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

Signal- och trafikstyrningssystem, Taktisk kapacitetsplanering

2019-2022

Tomas Rosberg (KTH) 

2021-03-31

Körbarhetsanalyser med hjälp av tågsimulator  

Körbar

VTI

Birgitta Thorslund, birgitta.thorslund@vti.se

Signal- och trafikstyrningssystem, Strategisk kapacitetsplanering

2019-2022

Thiago Cavalcanti (LiU) 

2021-03-31

Nyckeltal för punktlighet på järnväg – del 2  

Nypunkt 2.0

VTI, LU

Ida Kristoffersson, ida.kristoffersson@vti.se

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

Uppföljning och återkoppling 

2019-2021

2021-03-31

Störningars påverkan och samband med punktligheten  

Ståndpunkt

RISE

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se

Uppföljning och återkoppling 

2020-2021

2021-03-31

Mindre Störningar i Tågtrafiken, del 2  

Mist2

LU

Lena Hiselius, lena.hiselius@tft.lth.se

Hans Dahlberg, hans.dahlberg@trafikverket.se

Uppföljning och återkoppling 

2019-2022

2021-03-31

Decision support for railway crew planning

DSRCP

LIU

Elina Ronnberg, elina.ronnberg@liu.se

Planering av transportnätverk, fordon och personal

2020-


2021-03-31

Järnvägens Hus

J-HUS

VTI

Birgitta Thorslund, birgitta.thorslund@vti.se

Människan, digitalisering och automation, Trafikinformation och störningshantering, Signal- och trafikstyrningssystem

2020-2021


2021-03-31


Människa-automation i framtida samverkan 

HUMAN-AUTO

UU

Anders Arweström Jansson, anders.arwestrom.jansson@it.uu.se

Människan,  digitalisering och automation

2021-2024


2021-03-31


PRediktion av AnkomstTider och Avgångar 

PRATA

KTH

Behzad Kordnejad, behzad.kordnejad@abe.kth.se 

Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet

2021-2023


2021-03-31


Betydelsen av styva tidtabeller för anslutningstrafik 

BASTA

VTI

Emanuel Broman, emanuel.broman@vti.se

Strategisk kapacitetsplanering

2021-2023


2021-03-31


Tjänsteutbud och Transportkapacitetsförsörjning på järnväg 

TOT

RISE

Martin Aronsson, martin.aronsson@ri.se

Strategisk kapacitetsplanering

2020-2022


2021-03-31


Kapacitet, körbarhet och arbetsbelastning 

KAKA

VTI

Birgitta Thorslund, birgitta.thorslund@vti.se

Strategisk kapacitetsplanering, Människan, digitalisering och automation, Signal- och trafikstyrningssystem

2020-2021


2021-03-31

Headway och signalpunktsplaceringar i ETCS

HESE

KTH

Signal- och trafikstyrningssytem, Strategisk kapacitetsplanering

2021


2021-03-31


Robusta tidtabeller med kombinerad simulering och optimering 

FlexÅter2

KTH

Oskar Fröidh, oskar.froidh@abe.kth.se

Taktisk kapacitetsplanering

2021-2022


2021-03-31


Flexibilitet för ökad kapacitet på Malmbanan 

Flexikap

RISE (LKAB)

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se

Taktisk kapacitetsplanering, Planering av transportnätverk, fordon och personal

2021-2022


2021-03-31


Simulering med PROTON och RailSys 

SIMPOR

KTH

Taktisk kapacitetsplanering

2021-2022


2021-03-31

Nyttjandegrad för anläggningar som bangårdar och terminaler

NYTTA

KTH

Behzdad Kordnejad, behzad.kordnejad@abe.kth.se

Strategisk kapacitetsplanering, Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet

2021


2021-03-31


Kapacitet i nätverk 2 

KAIN2

KTH

Ingrid Johansson, ingrid.johansson@abe.kth.se

Strategisk kapacitetsplanering

2020-2023


2021-03-31

Stora Omplaneringar Sent

SOS

LIU

Anders Peterson, anders.peterson@ri.se

Operativ kapacitetsplanering

2021-2023


2021-03-31

Capacity Modeling and Shift Optimization for Train Dispatchers

CAPMO-Train

LIU (VTI)

Christiane Schmidth, christiane.schmidt@liu.se

Planering av transportnätverk, fordon och personal

2021-2024


2021-03-31

Traffic Management Services

X2R-4

VTI

Jan Andersson, jan.andersson@vti.se, Anna-Maria Östlund, anna-maria.ostlund@trafikverket.se

Människan, digitalisering och automation, Operativ kapacitetsplanering 

2020-2022


2021-03-31

Simulatorbaserad utbildning och träning av tågöfrare


VTI

Niklas Olsson, niklas.olsson@vti.se

Människan, digitalisering och automation

2018-2024


2021-03-31

Avslutade projekt



Projekt

Akronym

Utförare

Kontaktpersoner

Period

Doktorand

Se KAJT Projektkatalog

Tidtabellskvalitet

TTK

Linköpings Universitet, RISE

Anders Peterson, anders.peterson@itn.liu.se

2017-2020


2021-03-31

Smart Planning and Safety for a safer and more robust European railway sector

PLASA 2

KTH, Lunds Universitet, DB, Siemens, Hacon

Oskar Fröidh,

oskar.froidh@abe.kth.se

2018-2020


2021-03-31

Flexibilitet och återställningsförmåga som tidtabellsmått 

FlexÅter

KTH

Markus Bohlin, mbohl@kth.se

2016-2020


2021-03-31

Real time network management and simulation of increasing speed for freight trains  

Fr8Hub, WP3

KTH, LiU

Behzad Kordnejad, behzad.kordnejad@abe.kth.se

2017-2020


2021-03-31

Bankapacitet och kostnadselasticitet för reinvesteringar 

BANKER

VTI

Kristofer Odolinski, kristofer.odolinski@vti.se

2019-2020


2021-03-31

Utformning av servicefönster för varierande trafik- och underhållssituationer 

UHF

LiU

Tomas Lidén, tomas.liden@liu.se

2019-2020


2021-03-31

Tid för underhållsåtgärder i spåret 


VTI

Ragnar Hedström, ragnar.hedstrom@vti.se

2019-2020


2021-03-31

Grundorsaker till mänskliga felhandlingar vid operativ tågtrafikledning

FelOp

VTI

Gunilla Björklund, gunilla.bjorklund@vti.se

2018-2020


2021-03-31

Digitalization and Automation of Freight Rail 

Fr8Rail II WP4

RISE

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se

2018-2020


2021-03-31

Kapacitet i nätverk

KAIN

KTH

Jennifer Warg, jennifer.warg@abe.kth.se

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

2017-2019

Jennifer Warg, Ingrid Johansson (KTH) 

2020-03-31

Strategisk anläggningsplanering för balansering av underhåll och tågtrafik  

STAPLA

LiU 

Tomas Lidén, tomas.liden@liu.se

Per Köhler, per.kohler@trafikverket.se

2019

2020-03-31

Grafiska prognostidtabeller 

GraPro

RISE 

Sara Gestrelius, sara.gestrelius@ri.se

Magnus Backman, magnus.backman@trafikverket.se

2018-2019

2020-03-31

DIALOG 


UU

Anders Arweström Jansson, anders.jansson@it.uu.se 

Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se

2018-2019

Rebecca Cort (UU) 

2020-03-31

Transporttillgänglighet – tillgänglighetsnyckeltal för järnvägsnät och banunderhåll  

TT-JOB 

RISE

Martin Aronsson, martin.aronsson@ri.se

Lars Brunsson, 

lars.brunsson@trafikverket.se

2017-2019

2020-03-31

Automatic Rail Cargo Consortium 

ARCC WP 2-3 

RISE, KTH, LiU 

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

2016-2019

2020-03-31

Utvärdering av förändringar i tågtrafikledningens beslutsfattande  

UFTB, UFTB II 

UU 

Anders Arweström Jansson, anders.jansson@it.uu.se 

Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se

2014-2017, 2017-2018

Anton Axelsson (UU) 

2020-03-31

GridRail 

UU

Anders Arweström Jansson, anders.jansson@it.uu.se 

Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se

2018-2019

2020-03-31

Automatiserad tågtrafikledning - förstudie 

UU

Anders Arweström Jansson, anders.jansson@it.uu.se 

Jörgen Frohm, jorgen.frohm@trafikverket.se

2018-2019

2020-03-31

Förstudie: Beslutstöd för trafikledare: approximativa och exakta optimerande metoder  

BLIXTEN

BTH

Johanna Törnquist Krasemann, 

johanna.tornquist.krasemann@bth.se 

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2018-2019

Sai Prashanth Josyula (BTH) 

2020-03-31

TRANS-FORM: Det svenska delprojektet 

TRANS-FORM * 

BTH

Johanna Törnquist Krasemann, 

johanna.tornquist.krasemann@bth.se 

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2016-2019

Sai Prashanth Josyula (BTH) 

2020-03-31

Mindre Störningar i Tågtrafiken  

Mist

LU

Lena Hiselius, lena.hiselius@tft.lth.se

Kenneth Håkansson, kenneth.hakansson@trafikverket.se

2016-2019

Carl-William Palmqvist (LU) 

2020-03-31

Utveckling av spridningsmått för störningar och deras påverkan på punktlighet  

Utspridd 

RISE

Martin Joborn, martin.joborn@ri.se

Mats Gummesson, mats.gummesson@trafikverket.se 

2018-2019

2020-03-31

Nyckeltal för punktlighet på järnväg  

Nypunkt 

VTI

Ida Kristoffersson, ida.kristoffersson@vti.se 

Magnus Wahlborg, magnus.wahlborg@trafikverket.se

2018-2019

2020-03-31

Strategisk anläggningsplanering för balansering av underhåll och tågtrafik – förstudie

STAPLA-F

LiU

Tomas Liden, 

tomas.liden@liu.se 

Pär Köhler

par.kohler@trafikverket.se  

2018

2019-03-31  

Samhällsekonomiskt effektiv fördelning av järnvägskapacitet 

SamEff

RISE

Martin Aronsson, 

martin.aronsson@ri.se  

Hans Dahlberg, 

hans.dahlberg@trafikverket.se  

2015-2018

2019-03-31 

Smart Planning and Safety for a safer and more robust European railway sector 

Plasa

KTH

Oscar Fröidh,  

oskar.froidh@abe.kth.se 

Magnus Wahlborg,  

Magnus.wahlborg@trafikverket.se  

2016-2018

2019-03-31 

Realiserbara och Ändamålsenliga Tidtabeller

RELÄET

LiU

Johanna Törnquist Krasemann, 

johanna.tornquist.krasemann@bth.se  

Kristina Eriksson,   

kristina.eriksson@trafikverket.se   

2016-2018

2019-03-31 

Bankapacitet och kostnadselasticitet för underhåll  


VTI

Kristofer Odolinski, kristofer.odolinski@vti.se  

Pär-Erik Westin, 

par-erik.westin@trafikverket.se

2017-2018

2019-03-31 

Effektiv planering av järnvägsunderhåll – servicefönster

EPLUS

LiU

Martin Joborn

martin.joborn@liu.se  

Lars Brunsson, 

lars.brunsson@trafikverket.se  

2013-2018

2019-03-31 

Banarbeten – processer och datatillgång 

Bada-f

LU

Lena Hiselius, 

lena.hiselius@tft.lth.se  

Rose-Marie Renberg

rose-marie.renberg@trafikverket.se  

2018

2019-03-31 

Avvikande hastighet på godståg  

VTI

Ragnar Hedström, 

ragnar.hedstrom@vti.se  

Elisabet Spross,   

elisabet.spross@trafikverket.se   

2016-2018

2019-03-31 

Coordination of core European supply chains using Optimization   

CO2REOPT

RISE

Markus Bohlin, 

markus.bohlin@ri.se  

Fredrik Lundström, 

Fredrik.lundstrom@trafikverket.se  

2016-2018

2019-03-31 

Intelligent Mobility Management 

In2Rail 

RISE

Martin Joborn, 

martin.joborn@ri.se  

Magnus Wahlborg, 

magnus.wahlborg@trafikverket.se  

2015-2018

2019-03-31

Förstudie tågsimulering och ERTMS  

VTI

Birgitta Thorslund, birgitta.thorslund@vti.se  

Magnus Wahlborg, 

magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2018

2019-03-31

Flexibel omplanering av tåglägen vid driftstörningar 

FLOAT

BTH

Johanna Törnquist Krasemann  

Johanna.tornquist.krasemann@bth.se   

Peter Hammarberg  

peter.hammarberg@trafikverket.se 

2013-2017

2018-03-31

Förbättrad tomflödesallokering i Samgods med hänsyn till angiven kapacitet – förstudie

TOMSAM

Sweco, RISE

Henrik Edwards  

Henrik.edwards@sweco.se 

Petter Wikström 

Petter.wikstrom@trafikverket.se  

2017

2018-03-31

Increasing Capacity 4 Rail networks through enhanced infrastructure and optimised operations 

Capacity4Rail

LiU

Anders Peterson  

Anders-peterson@itn.liu.se

Magnus Wahlborg, 

magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2013-2017

2018-03-31

Utvärdering av tidtabellsstrategier  

KTH

Markus Bohlin  

mbohl@kth.se 

Magnus Wahlborg, 

magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2012-2017

2018-03-31

Förstudie utformning av rangerkonfiguration i prognostiserad  
vagnslasttrafik 2020–2040 

PRAGGE/PRAGGE2

RISE

Martin Aronsson  

martin.aronsson@ri.se 

Mats Åkerfeldt,  

mats.akerfeldt@trafikverket.se 

2015-2016

2017-03-31

Robusta Tidtabeller För Järnvägstrafik + 

RTJ+

LiU

Anders Peterson  

anders.peterson@itn.liu.se 

Magdalena Grimm  

magdalena.grimm@trafikverket.se 

2013-2016

2017-03-31

Framtidens Leveranstågplaneprocess  

FLTP

RISE

Martin Aronsson  

martin.aronsson@ri.se 

Hans Dahlberg  

hans.dahlberg@trafikverket.se 

2014-2016

2017-03-31

Optimering och tidtabelläggning  

VTI, RISE, BTH

Jan-Eric Nilsson  

jan-eric.nilsson@vti.se 

Hans Dahlberg  

hans.dahlberg@trafikverket.se 

2014-2016

2017-03-31

Beslutsstöd och automation av tågtrafikstyrning 

BAOT

UU

Bengt Sandblad  

bengt.Sandblad@it.uu.se 

Peter Hammarberg  

peter.hammarberg@trafikverket.se 

2013-2015

2017-03-31

Metoder att mäta och utvärdera stora trafikavbrott i  
persontrafik på järnväg  

KTH

Bo-Lennart Nelldal   

bo-lennart.nelldal@abe.kth.se,  

Elisabet Spross  

elisabet.spross@trafikverket.se 

2015-2016

2017-03-31

Spridningseffekter av störningshändelser i tågtrafiken  

SPRIDA

RISE

Martin Joborn  

martin.joborn@ri.se 

Elisabet Spross  

elisabet.spross@trafikverket.se 

2016

2017-03-31

Tidtabelläggning med hjälp av simulering  

KTH

Bo-Lennart Nelldal   

bo-lennart.nelldal@abe.kth.se,  

Magnus Wahlborg  

magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2010-2015

2016-03-31  

Överbelastad infrastruktur - var går gränsen?  

KTH

Bo-Lennart Nelldal   

bo-lennart.nelldal@abe.kth.se,  

Magnus Wahlborg  

magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2010-2015

2016-03-31  

Kapacitetsanalys i ett nätverksperspektiv  

KTH

Oskar Fröidh  

oskar.froidh@abe.kth.se 

Kristina Eriksson  

kristina.eriksson@trafikverket.se 

2014-2015

2016-03-31  

Framtida operativa tågtrafiksystemet  

FOT

UU

Bengt Sandblad  

bengt.Sandblad@it.uu.se 

Robin Edlund  

robin.edlund@trafikverket.se 

2013-2015

2016-03-31

Effektsamband för underhåll av järnväg  

KTH

Oskar Fröidh  

oskar.froidh@abe.kth.se 

Clas-Göran Rydén  

clas-goran.ryden@trafikverket.se 

2015

2016-03-31

Trafikinformation lägesbild  

UU

Bengt Sandblad  

bengt.Sandblad@it.uu.se 

Kent Olsson  

kent.olsson@trafikverket.se 

2014-2015

2016-03-31

Uppföljning och prediktion 

UoP

BTH, RISE

Johanna Törnquist Krasemann,

johanna.tornquist.krasemann@bth.se 

Magnus Wahlborg, 

magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2014-2015

2016-03-31

Punktlighet genom målpunktsstyrning  

PUMPS

RISE (Transrail Sweden AB)

Martin Joborn  

martin.joborn@ri.se 

Tomas Arvidsson  

tomas.arvidsson@trafikverket.se 

2013-2014

2016-03-31  

Klimat på spåret 

KLIPS

RISE

Martin Aronsson  

martin.aronsson@ri.se 

Mats Åkerfeldt  

mats.akerfeldt@trafikverket.se 

2013-2014

2016-03-31  

Tidtabellsoptimering för malmtrafikens expansion 

TOMTE

RISE

Martin Joborn

martin.joborn@ri.se 

Dick Carlsson,  

dick.carlsson@lkab.se 

2014

2016-03-31  

Tågplan 2015 Lean Marakasen  

RISE

Martin Aronsson  

martin.aronsson@ri.se 

Hans Dahlberg  

hans.dahlberg@trafikverket.se 

2012-2014

2016-03-31  

Optimal networks for train integration management across Europe 

ONTIME

UU

Bengt Sandblad  

bengt.Sandblad@it.uu.se 

Magnus Wahlborg  

magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2013-2014

2016-03-31  

Förstudie uppföljning, kapacitetsplanering, simulering och trafikstyrning  

FUKS

BTH, LiU, RISE, UU, KTH

Johanna Törnquist Krasemann  

johanna.tornquist.krasemann@bth.se 

Magnus Wahlborg  

magnus.wahlborg@trafikverket.se 

2013-2014

2016-03-31  

Samhällsekonomiska prioriteringskriterier vid tåglägestilldelning  

SPIT

RISE

Martin Aronsson  

martin.aronsson@ri.se.se 

Hans Dahlberg  

hans.dahlberg@trafikverket.se 

2013-2014

2016-03-31  

Beräkningsstöd för planering och resursallokering på rangerbangårdar  

RANPLAN

RISE

Markus Bohlin  

markus.bohlin@ri.se 

Hans Dahlberg  

hans.dahlberg@trafikverket.se 

2012-2013

2016-03-31