Bilder: SJ Pressarkiv

Äldre konferenser och seminarier

KAJTs samarbetspartners träffas regelbundet för att presentera framsteg och diskutera problemställningar. Här kan du hitta mer information om träffarna och presentationer ifrån seminarierna.